موضوع :دکتر سید محمد هاشمی : اولین اصل دموکراسی، همگانی بودن مشارکت متفکرانه مردم است. تعداد نظرات :0
    تاریخ :شنبه 13 دی 1393
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *