موضوع :مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستاردسترسی فوری مردم تحت محاصره سوریه به کمک های ضروری شد تعداد نظرات :0
    تاریخ :چهارشنبه 29 دی 1395
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *