موضوع :حضور اعضای کارگروه حمایت از حقوق کارگران دفتر منطقه ۷ در تجمع کارگران در سالن پورشریفی تبریز تعداد نظرات :0
    تاریخ :شنبه 13 ارديبهشت 1393
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *