موضوع :تجمع عظیم کارگران با حضور اعضای کارگروه حمایت از حقوق کارگران دفتر منطقه۷ تعداد نظرات :0
    تاریخ :پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *