موضوع :پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن؛ بانکی‌مون در خصوص وضعیت زنان فلسطینی، به پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن گزارش داد تعداد نظرات :0
    تاریخ :شنبه 17 اسفند 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *