موضوع :مولاوردی: تأمین نظرات تمام گروه‌‌ها در جامعه کار مشکلی است/ اگر به پرسش‌های مطرح‌شده در زمینه بخشنامه شهرداری پاسخ داده شود می‌توانیم به راهکار برسیم تعداد نظرات :0
    تاریخ :چهارشنبه 22 مرداد 1393
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *