موضوع : دبیر کارگروه تعمیق باورهای دینی معاونت امور زنان عنوان کرد: حاکمیت نگاه مردانه بر شوراهای تصمیم گیری کلان تعداد نظرات :0
    تاریخ :ﺳﻪشنبه 13 مهر 1395
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *