موضوع :۱۳۰ هزار خانوار دارای معلول پشت نوبت برای دریافت مسکن هستند تعداد نظرات :0
    تاریخ :ﺳﻪشنبه 8 مرداد 1398
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *