موضوع :۲۵ شاخص کلی و ۱۵۰ شاخص اختصاصی برای تحقق سند عدالت جنسیتی اختصاص یافته است تعداد نظرات :0
    تاریخ :ﺳﻪشنبه 8 مرداد 1398
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *