ﺳﻪشنبه 18 تير 1392

عرضه 40 لوح طلائی در مورد حقوق زنان در قرآن

عرضه 40 لوح طلائی در مورد حقوق زنان در قرآن

سه کتاب مهم پژوهشی و قرآنی از سلسله درس های دانشگاهی آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی چاپ و نشر سازمان اوقاف و امور خیریه در بیست و یکمین  نمایشگاه بین المللی قرآن در ماه رمضان عرضه شده و در دسترس علاقمندان علوم قرآنی قرار گرفته است

هدیه رمضانی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با ارائه سه کتاب مختلف در بیست و یکمین  نمایشگاه بین المللی قرآن در ماه رمضان  عرضه شد.

سه کتاب مهم پژوهشی و قرآنی از سلسله درس های دانشگاهی آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی چاپ و نشر سازمان اوقاف و امور خیریه در بیست و یکمین  نمایشگاه بین المللی قرآن در ماه رمضان عرضه شده و در دسترس علاقمندان علوم قرآنی قرار گرفته است.

آیت الله هاشم زاده هریسی همچنین کتاب آیات زن در قرآن را  که شناسایی و استخراج همه آیات مربوط به حقوق زن در قرآن ، گروه بندی آیات ، شناسایی آیات زنان نامدار در قرآن ، آیات احکام زنان (حقوق و فقه بانوان در قرآن) و نشان ها و الواح طلایی حقوق زن در قرآن را در قالب 40 لوح طلائی حقوقی در این نمایشگاه عرضه داشته است.

آیت الله هاشم زاده هریسی  کتاب آیات زن در قرآن را  با شناسایی و استخراج همه آیات مربوط به حقوق زن در قرآن ، گروه بندی آیات ، شناسایی آیات زنان نامدار در قرآن ، آیات احکام زنان (حقوق و فقه بانوان در قرآن) و نشان ها و الواح طلایی حقوق زن در قرآن را در قالب 40 لوح طلائی حقوقی در این نمایشگاه عرضه داشته است.