ﺳﻪشنبه 15 بهمن 1392

برگزاری کارگاه حقوق افراد توانخواه - دارای معلولیت

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی تخصصی

حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت) ازمنظر موازین بین المللی،اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران

کارگاه آموزشی تخصصی حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت) ازمنظر موازین بین المللی،اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران

در چارچوب برنامه های آموزشی ادواری کمیسیون در حیطه های مختلف حقوق انسانی و پیرو نیازسنجی انجام شده مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی های تخصصی در زمینه مباحث حقوق افراد توانخواه، کارگاه آموزشی حاضر با حضور اساتید وصاحبنظران این حوزه برگزار می شود.

محورهای موضوعی:

1-      بررسی مبانی وماهیت حقوق افراد توانخواه در موازین بین المللی حقوق بشر

2-      حقوق خاص افراد توانخواه وتعهدات دولت ها در موازین بین المللی

3-      جمهوری اسلامی ایران و تعهدات مبتنی بر پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت

4-      حقوق افراد توانخواه در اندیشه اسلامی

5-      حقوق افراد توانخواه در نظام حقوقی ایران(مقررات موضوعه و رویه قضائی )

6-      آشنائی با تجربیات مفید دیگر کشورها برای پیشبرد رعایت حقوق افراد توانخواه

 

زمان برگزاری: 30/11/92   از ساعت 30/8 الی 20

مکان: دفترمرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شرائط شرکت و تسهیلات کارگاه:

برای حفظ ویژگی کارگاهی و مشارکت مجموعه شرکت کنندگان در بحثهای مطروحه،حداکثر تعداد 45 نفر براساس شرائط علمی بهتر، پذیرش خواهند شد. دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق و رشته های مرتبط و یا مسئولان تشکل های مردم نهاد حیطه افراد توانخواه یا فعال در نهادهای رسمی ذیربط، اولویت در پذیرش دارند.

متقاضیانی که مورد پذیرش قرار گیرند برای شرکت در کارگاه لازم است مبلغ 30 هزار تومان به شماره حساب 0303708819008   بنام کمیسیون حقوق بشر اسلامی نزد بانک صادرات شعبه ابن یمین واریز و فیش آنرا از طریق پست یا دورنگار و یا ایمیل به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.

به شرکت کنندگان در کارگاه لوح فشرده ای مشتمل بر مجموعه ای از مقالات واسناد تخصصی حقوقی مربوط به حقوق افراد توانخواه تقدیم خواهد شد. پذیرائی صبح وعصر و ناهار نیز از جمله تسهیلات این برنامه است.

در هر عنوان موضوعی کارگاه،دو استاد ارائه دیدگاه خواهند داشت سپس بحثهای مشارکتی انجام خواهد شد.

در پایان کارگاه،گواهی شرکت در این برنامه علمی تقدیم شرکت کنندگان خواهد گردید.

افراد شایسته این کارگاه در برنامه های آتی کمیسیون در زمینه حقوق افراد توانخواه مورد استفاده علمی قرار خواهند گرفت.

آخرین مهلت ثبت نام اولیه ،پایان وقت اداری مورخ 24 /11/92 می باشد پذیرفته شدگان در کارگاه طی روزهای بیست وششم الی بیست و هشتم بهمن ماه نسبت به واریز مبلغ فوق الذکر اقدام و ثبت نام نهائی خواهند نمود.

آدرس کمیسیون: تهران سید خندان ابتدای سهرودی کوچه قرقاول پلاک 2

تلفن: 4 - 88529742  دورنگار: 88768807 ایمیل:  ihrc@ihrc.ir یا ihrciran@yahoo.com

(0)نظرات توسط: TABRIZ
چهارشنبه 2 بهمن 1392

توزیع گواهی آموزشی دوره آموزش حقوق مطبوعات و اخلاق رسانه ای

توزیع گواهی آموزشی دوره آموزش حقوق مطبوعات و اخلاق رسانه ای

توزیع گواهی آموزشی دوره آموزش حقوق مطبوعات و اخلاق رسانه ای

 

بدینوسیله به اطلاع آندسته از همیاران حقوق بشر که در دوره آموزشی حقوق مطبوعات و اخلاق رسانه ای شرکت کرده بودند می رساند که گواهی آموزشی این عزیزان آماده بوده و قابل توزیع است مستدعی است در اسرع وقت به روابط عمومی دفتر منطقه ۷ واقع در خانه ستارخان مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۶۶۶۶۵۶ تماس حاصل نمایند.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
دوشنبه 16 دی 1392

کارگاه آموزشی «حقوق اقلیتها از منظر اندیشه اسلامی،نظام حقوق موضوعه ایران و موازین بین المللی»

 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

«حقوق اقلیتها از منظر اندیشه اسلامی،نظام حقوق موضوعه ایران و موازین بین المللی»

در چارچوب برنامه های آموزشی ادواری کمیسیون در حیطه های مختلف حقوق انسانی وپیرو نیاز سنجی انجام شده مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی های تخصصی در زمینه مباحث حقوق اقلیتها، کارگاه آموزشی حاضر با حضور اساتید وصاحبنظران این حوزه برگزار می شود.

محورهای موضوعی:

1- بررسی ماهیت حقوق اقلیتها و تعامل آن با نظام حقوق بشر

2- آشنائی با حقوق خاص اقلیت ها در اسناد بین المللی

3- آشنائی با سازوکارهای بین المللی تخصصی مربوط به حقوق اقلیت ها

4- مروری بر حقوق اقلیت ها در اندیشه اسلامی و سیره اولیای دینی

5-  بررسی چارچوب های حقوق اقلیتها در نظام حقوق موضوعه ایران

6- آشنائی با برخی تجربیات موفق کشورها در زمینه ارتقاء حقوق اقلیت ها و تقویت همبستگی ملی.

اساتید و مدرسین: دکتر سید محمد هاشمی، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، دکتر اسعد اردلان،دکتر محمد تقی عابدی دکتر محمد کاظم سجاد پور، دکتر ستار عزیزی، دکتر سید علی محمودی،دکتر علی خرم و برخی اساتید دیگر.

 زمان برگزاری:   26   /10/ 92   از ساعت 30/8 الی 20

 مکان:   دفترمرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

 شرائط شرکت و تسهیلات کارگاه:

برای حفظ ویژگی کارگاهی و مشارکت مجموعه شرکت کنندگان در بحثهای مطروحه ، حداکثر تعداد 45 نفر بر اساس شرائط علمی بهتر، پذیرش خواهند شد. دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق و رشته های مرتبط و یا مسئولان امور اقلیتها در نهادهای رسمی، اولویت در پذیرش دارند.

متقاضیانی که مورد پذیرش قرار گیرند برای شرکت در کارگاه لازم است مبلغ 30 هزار تومان به شماره حساب(0303708819008) بنام کمیسیون حقوق بشر اسلامی نزد بانک صادرات شعبه ابن یمین واریز وفیش آنرا از طریق پست یا دورنگار و یاایمیل به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.

به شرکت کنندگان در کارگاه لوح فشرده ای مشتمل بر مجموعهای از مقالات واسناد تخصصی حقوقی مربوط به حقوق اقلیتها تقدیم خواهد شد. پذیرائی صبح وعصر وناهار نیز از جمله تسهیلات این برنامه است.

در هر عنوان موضوعی کارگاه،دو استاد ارائه دیدگاه خواهند داشت سپس بحث های مشارکتی انجام خواهد شد.

در پایان کارگاه،گواهی شرکت در این برنامه علمی تقدیم شرکت کنندگان خواهد گردید.

افراد شایسته این کارگاه در برنامه های آتی کمیسیون در زمینه حقوق اقلیتها مورد استفاده علمی قرار خواهند گرفت.

آخرین مهلت ثبت نام اولیه ،پایان وقت اداری مورخ 20/10/92  می باشد.پذیرفته شدگان در کارگاه طی روزهای بیستم الی بیست و چهارم دیماه نسبت به واریز مبلغ فوق الذکر اقدام خواهند نمود.

آدرس کمیسیون:تهران- سید خندان - ابتدای سهرودی-کوچه قرقاول- پلاک 2

تلفن:4-88529742   دورنگار:88768807   ایمیل: ihrc@ihrc.ir  یا  ihrciran@yahoo.com 

 دفتر آموزشی و پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی

(0)نظرات توسط: TABRIZ
چهارشنبه 29 آبان 1392

گسترش روزافزون جرايم رايانه اي و اينترنتي در شمالغرب کشور

گسترش روزافزون جرايم رايانه اي و اينترنتي در  شمالغرب کشور

برگزاري همايش «پيشگيري از جرم در حوزه جرايم رايانه اي واينترنتي» در تبريز

با هدف ارتقاي سطح سواد رسانه اي شهروندان بويژه همياران حقوق بشر ، همايش «پيشگيري از جرم در حوزه جرايم رايانه اي واينترنتي» با حضور کارشناسان حقوقي در تبريز برگزار مي شود.مسعود اکبری اسبق

به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي، مسعود اکبري اسبق دبير اين همايش در گفتگو با خبرنگاران  با بيان اينکه جرايم رايانه اي  از جمله جرايمي است که با سرعت زياد در شمالغرب کشور بخصوص آذربايجان شرقي در حال گسترش است افزود: يکي از مشکلات اين حوزه ناآگاهي مردم از وجود قوانين و چگونگي برخورد با اين جرايم است.

وي با بيان اينکه ناآشنايي کاربران با ويژگيهاي فضاي مجازي و اينترنتي، بي توجهي و کم توجهي به امنيت فناوري اطلاعات ، افزايش ميزان کاربري رايانه اي و بهره گيري از شبکه هاي رايانه اي، پيچيده تر شدن فعاليتهاي متخلفان و مجرمان فضاي مجازي و فقدان آموزشهاي لازم در مقابله با جرائم رايانه اي را از علل وقوع جرائم رايانه اي در کشور دانست و افزود: تمايل روز افزون به استفاده‌هاي پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت شرايط را براي ظهور جرايم رايانه اي و اينترنتي بوجود آورده كه اين امر پيشگيري از وقوع جرم رايانه اي را حائز اهميت ساخته است.

اکبري اسبق با بيان اينکه اين جرايم در فضاي مجازي انجام مي‌شوند و مانند ساير جرايم ملموس نيستند افزود: بايد گفت مراجع قضايي و انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آنها با تنش‌هاي نويني مواجه هستند.

اين حقوقدان درباره ضرورت و اهميت پيشگيري از وقوع جرم رايانه‌اي خاطرنشان كرد: پيشگيري از وقوع جرم يا به عبارت بهتر اتخاذ تدابير مناسب جهت جلوگيري از وقوع  يا تكرار جرم، موضوعي نيست كه به عصر حاضر تعلق داشته باشد.

وي کلاهبرداريهاي رايانه اي، توهين ونشر اکاذيب،دسترسي از روش هک، ورود به حریم خصوصی شهروندان، اشاعه فحشاء و منكرات، انتشار محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي، نقض حقوق مالکیت معنوی ، افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ، تکثير غيرمجاز، کلاهبرداري اينترنتي و تخريب داده ها را از جمله جرايم اينترنتي و رايانه اي عنوان نموده و افزود: با هدف ارتقاي سطح سواد رسانه اي شهروندان بويژه همياران حقوق بشر ، همايش «پيشگيري از جرم در حوزه جرايم رايانه اي واينترنتي» ساعت 17 عصر روز دوشنبه 4 آذر ماه با حضور کارشناسان حقوقي در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي برگزار مي شود.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
ﺳﻪشنبه 5 شهریور 1392

توزیع گواهی کارگاه آموزش روزنامه نگاری حقوق بشر

 توزیع گواهی کارگاه آموزش روزنامه نگاری حقوق بشر

به اطلاع آندسته از همیارانی که در دوره های آموزش روزنامه نگاری حقوق بشر شرکت کرده بودند می رساند گواهی این دوره ها جهت ارائه به عزیزان آماده می باشد لذا برای تحویل می توانید به جناب آقای کیومرث سلیم زاده مدیر روابط عمومی دفتر منطقه ۷ مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۶۶۶۶۵۶ تماس حاصل نمایند.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
دوشنبه 14 اسفند 1391

آتش زدن درختان به منظور تصرف عدواني از مهمترين جرايم مربوط به منابع طبيعي

برگزاري نشست بررسي حقوقي  پيشگيري از جرم در حوزه منابع طبيعي در تبريز
 

آتش زدن درختان به منظور تصرف عدواني از مهمترين جرايم مربوط به منابع طبيعي

دکتر رضا مسعودي فر در گفتگو با خبرنگاران

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان شرقي از برگزاري نشست بررسي حقوقي  پيشگيري از جرم در حوزه منابع طبيعي در تبريز همزمان با هفته منابع طبيعي (روز قانون و منابع طبيعي) خبر داد.

به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي،  دکتر رضا مسعودي فر در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينکه اين نشست با مشارکت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان شرقي ، سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي ، کارگروه حمايت از محيط زيست سالم دفتر منطقه ۷ کميسيون حقوق بشراسلامي و اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان برگزار مي شود افزود: اين نشست ساعت ۱۰صبح الي 12 ظهر روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزي برگزار خواهد شد.

وي با بيان اينکه در اين نشست رئيس کل دادگستري استان ، دادستان عمومي و انقلاب تبريز و جمعي از قضات سخنراني خواهند داشت افزود: جايگاه حقوقي تخريب منابع طبيعي ومحيط زيست با تاكيد بر آتش سوزي درجنگلها ومراتع كشور ، جايگاه اصل حاكميت در حقوق بين الملل محيط زيست ابزاري جهت حفاظت از منابع طبيعي ، سياست كيفري ايران در حمايت و حفاظت از جنگلها ، مراتع و حيات وحش ، مسئوليت تخريب كنندگان جنگل ها در حقوق ايران ، علل و انگيزه ارتكاب جرم در جرايم عليه منابع طبيعي ، بررسي روند قانون گذاري در حفاظت از منابع طبيعي ايران ، خسارت معنوي ناشي از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي ، چالش هاي قانوني، قضايي و اجرايي پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي و بررسي اهميت مشاركت عمومي در حفاظت از محيط زيست با استناد بر حقوق بين المللي از محورهاي مورد بحث در اين نشست خواهد بود.

دکتر مسعودي فر با بيان اينکه مهمترين جرايم مربوط به منابع طبيعي، تصرف عدواني و تجاوز به جنگل ها و مراتع  ، تعليف غير مجاز دام  ، تخريب منابع طبيعي، آتش زدن درختان و نهال ها به منظور تصرف عدواني در آينده مي باشند  افزود: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان شرقي در خصوص پيشگيري از وقوع اين جرايم در حوزه منابع طبيعي راه حل هاي  قانونی ارائه می کند.

وي از عزم  راسخ دستگاه قضايي در برخورد با متجاوزان به منابع طبيعي خبر داد و گفت: دستگاه قضايي با کساني که نسبت به تخريب و تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي اقدام مي‌کنند، برخورد قانوني مي‌‌کند.

وي با بيان اينکه قضات نسبت به اين ثروت هاي خدادادي و در قبال پرونده هاي منابع طبيعي وظايفي دارند که مهمترين آنها توجه ويژه به پرونده هاي منابع طبيعي، رسيدگي سريع و خارج از نوبت، برخورد بدون اغماض با مجرمان در اين پرونده ها و رسيدگي بدون تسامح است افزود: قطعاً پيشگيري از جرم در حوزه منابع طبيعي وظيفه يک دستگاه نبوده و همه ادارات و سازمانها از سازمان جهادکشاورزي  تا ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اين راستا وظايف تعريف شده اي دارند.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
دوشنبه 1 آبان 1391

ثبت نام در دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها

 

The Second International Conference on Human Rights and Cultures:
 
Legal Cultures in Support of the Jurisprudence of Humanity
 
دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها:
 
 فرهنگ های حقوقی در حمایت از عدالت قضایی انسان دوستانه
 
24- 22 آبانماه1391، تهران
 

شرایط ثبت نام از طریق ایمیل

 

* اعلام نام  و نام خانوادگی به فارسی و لاتین ، مدرک و رشته تحصیلی ، محل کار یا تحصیل

و شماره تلفن همراه به نشانی:  Zahra.alvand@gmail.com

* واریز مبلغ  80 هزارتومان (60 هزار تومان برای  دانشجویان و کارکنان وزارت امور خارجه )

به شماره حساب  2059246578بانک ملت  بنام آقای کامران هاشمی

و ارسال  فیش مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ایمیل فوق  

*آخرین مهلت ثبت نام  چهارشنبه  17 آبانماه

*مکان : سازمان ایرانی مجامع بین المللی واقع در تهران ، خیابان شهید باهنر ( نیاوران ) ، خیابان شهید آقایی

*زمان : از ساعت 9 صبح  لغایت  6 بعداز ظهر ، همراه با صرف نهار

 * تلفن تماس: جهت کسب اطلاعات بیشتر با خانم زهرا الوندی با شماره  تلفن 09393695334   تماس حاصل فرمایید.

(0)نظرات توسط: TABRIZ