مبانی نظری حقوق بشر

فلسفه اسلامي حقوق بشر

فلسفه اسلامي حقوق بشر

 نویسنده :زهرا توکلی

صحبت از حق حيات وكرامت ذاتي انساني ومساوات از جمله حقوق تاكيد شده در شرع مقدس اسلام

است (( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا)) اوكسي است كه هر چه در زمين است براي شما

آفريده1 و همچنين است برابري زن و مرد2

 

در مورد حق حيات آيات فراواني در قران كريم آمده است كه دال بر انديشه اسلامي در اين باب است در

آيه 32 سوره مائده مي خوانيم (( هر كه نفسي را بدون حق قصاص ويا بي آنكه فساد وفتنه اي در روي

زمين كند به قتل برساند مثل آن است كه همه مردم را كشته وهر كه نفسي را حيات بخشد مثل آن

است كه همه مردم را حيات بخشيده ...)) ودر ماده دوم اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است كه الف

((زندگي موهبت استي الهي وحقي است كه براي هر انساني تضمين شده است ، وبر همه افراد

وجوامع وحكومت ها واجب است كه از اين حق حمايت نموده ودرمقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي

كنند وجايزنيست كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي.

ب- استفاده از وسيله اي كه منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور كلي يا جزئي گردد ممنوع است

ج-پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هرجائي كه خداوند مشيت نمايد وظيفه اي شرعي مي باشد شرع مقدس اسلام براي حق حيات هم جنبه ي مادي وهم جنبه ي معنوي در نظر مي گيرد وتضمين كننده ارزش وكرامت انساني در كنار جوانب مادي آن است در آيه 39 از سوره نساء مي خوانيم ((هر كس مؤمني را به عمد بكشد مجازاتش آتش جهنم است كه در آن جاويد معذب خواهد بود خدا بر او خشم ولعن كند وبراي اوعذابي بسيارشديد مهيا كند))

واين چنين است كه شرع مقدس اسلام برترين ومعتبر ترين منبع تضمين كننده حقوق بشر شناخته مي شود.

نتيجه :

  جامعه بشريت خانواده اي محسوب مي شود كه همبستگي وبرابري آنان در گرو ايمان واعتقاداتشان به اصول آزادگي وبرابري وعزت است واين ايمان واعتقاد به بهترين نوع ممكن در شرع مقدس اسلام آورده شده است واز برتري انسان بر ديگر مخلوقات در قران كريم سخن گفته است اصولي را كه قرن ها بشريت به دنبال آن بودند تا در قالب مواد قانوني بتوانند احقاق حقي را زنده كنند در دل احكام الهي و كتاب آسماني قرآن مي توان مشاهده كرد از آن جمله است حق برائت ، اصل قانوني بودن وشخصي بودن جرم ومجازات  اصل تساوي در برابر قانون ، ممنوعيت شكنجه ، حقوق متهم كه تماما ریشه عميق فقهي دارند حتي ازآزادي مذهبي به وفور در منابع واحاديث اسلام مشاهده مي كنيم

 

                                                               ......................................

1- بقره 29

2- يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها وتب منهما رجالا كثيرا ونساء

 

دوشنبه 7 مرداد 1392

حق کرامت انسانی

مقاله حق کرامت انسانی

نویسنده: Rex D. Glensy

مجله حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا ،شماره 48 ،2012-2011

رجوع کنید به :

دوشنبه 7 مرداد 1392

فلسفه حقوق بشر

 خلاصه کتاب

فلسفه حقوق بشر

Santa Clara Law Review

جلد 33 ، شماره 3 ، مقاله 8 ، 1993

در مطالعات حقوقی مبانی فلسفی چندان لحاظ نمی شود   با این حال ، بسیاری از تصمیمات عملی در عرصه حقوق بشر بر مبنای مبانی فلسفی  شکل می گیرد .

در این کتاب  به این سوال که  چرا بشریت به حقوق بشر نیاز دارد؟ پرداخته شده است.

 همچنین محتوای حقوق بشر و مقاله ای  بسیار جالب از هنری شو در خصوص مبانی حقوق بشر  لحاظ شده است.

 رجوع کنید به :

 

دوشنبه 24 تير 1392

فلسفه عبداللهی نعیم در اسلام و حقوق بشر

فلسفه عبداللهی نعیم در اسلام و حقوق بشر

نویسنده : Mashood A. Baderin  ،2010

دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی

رابطه بین اسلام و حقوق بشر جنبه مهمی از مباحث  حقوق بشر بین الملل معاصر را شکل می دهد.

رویداد های کنونی بین المللی و افزایش نقش عمومی اسلام در کشور های مدرن مسلمان این مسئله را  مهم نموده است.

بسیاری از مباحث حقوق بشر در سراسر جهان مسائل مربوط به اسلام و حقوق بشر را پوشش می دهد.

پروفسور احمد نعیم یکی از دانشمندان برجسته در خصوص این موضوع است.

 در این جا به طور جامع اندیشه های وی در طی سال های گذشته مطرح شده است.

رجوع کنید به :

 

دوشنبه 24 تير 1392

نظریه فرصت های برابر

نظریه فرصت های برابر

انصاف در آزادی برای همه

دانشکده حقوق کلمبیا ،1996

این نظریه  یک بررسی جامع و شفاف از مفهوم حق تعیین سرنوشت و همچنین تجلی آن در جامعه است. نویسنده ،مسئولیت جمعی جامعه را برای تضمین چشم اندازی منصفانه از حق تعیین سرنوشت برای عموم مردم بررسی می کند. با این مبنا وی نشان می دهد که چگونه اصل چشم انداز مطلوب از نظریه ای که اختلاف بین حق تعیین سرنوشت و تجربه (عملی) آن برای کودکان و افراد با معایب مهم  جسمی ،روانی ، اجتماعی و اقتصادی را کاهش  می دهد، منتج می شود .

اگر چه محور اصلی این بحث نظری است، اما  ادله حمایت از این تئوری مبتنی بر ترکیبی از منابع تجربی، تاریخی و منطقی است.

رجوع کنید به :

چهارشنبه 5 تير 1392

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط