مبانی نظری حقوق بشر

به سوی یک انسان شناسی فلسفی جدید : محدودیت های حقوق بشر در اخلاق زیستی

به سوی یک انسان شناسی فلسفی جدید : محدودیت های حقوق بشر در اخلاق زیستی

مجله دیدگاه های علوم سیاسی ،جلد 37،شماره 1 ،2008

چکیده

حقوق بشر از زمان قانون نورنبرگ نقش مهمی در اخلاق زیستی ایفا نموده است.با این حال ،برای ارائه راهنمایی مناسب در سطح خرد از روابط پزشک - بیمار ودر  سطح کلان از اتخاذ تصمیمات سیاسی مناسب نیست.آثار شیوه های جدید پزشکی بازتاب اولویت های اجتماعی ما می باشد.این بازتاب محدودیت های حقوق بشر را نشان می دهد و مستلزم بررسی مبانی فلسفی  آن است.نویسنده به ضرورت تغییر پارادایم اصول  اخلاقی از قبیل  نیاز به یک انسان شناسی جدید اشاره دارد.

واژه های کلیدی :

وضعیت بشری ،اومانیسم ،حقوق بشر ،آزادی منفی ،هستی شناسی ،فضیلت اخلاقی

رجوع کنید به :

چهارشنبه 5 تير 1392

حقوق بشر : بررسی انسان شناختی

حقوق بشر : بررسی انسان شناختی

نویسنده : مارک گودال[1]

انتشارات : Black well ، اکتبر 2008

این برسی ابتکاری نقش مهم و منحصر به فرد انسان شناسان را که  نسبت به درک و عمل حقوق بشر در طول 60 سال گذشته ایفا نومده اند را نشان میدهند.

 

 رجوع کنید به :[1] Mark Goodale

چهارشنبه 28 فروردین 1392

حقوق ، انسان شناسی و ساختار اجتماعی (شبیه سازی انسان و اشیاء )

حقوق ، انسان شناسی و ساختار اجتماعی (شبیه سازی انسان و اشیاء )

مطالعات اجتماعی و حقوقی کمبریج ،ژوئن 2004

حاصل همکاری بین نظریه پردازان پیشرو درحقوق و انسان شناسی

این کتاب تجزیه و تحلیل ابتکاری ازرویه های حقوقی ، و توسعه رویکردهای جدید در فهم تاثیر فرهنگی بیوتکنولوژی است.

به طور همزمان  تاریخ حقوق  غربی را روشن میکند ، وتطابق  فکری بین حقوق  غربی و حقوق اسلامی را توسعه میدهد.

رجوع کنید به :

دوشنبه 19 فروردین 1392

کتابخانه انسان شناسی

دوشنبه 7 اسفند 1391

کتابخانه مجازی انسان شناسی

کتابخانه مجازی انسان شناسی

 

رجوع کنید به :

دوشنبه 7 اسفند 1391

جایگاه انسان در اندیشه کانت

جایگاه انسان در اندیشه کانت  

نویسنده : منوچهر صانعی دره بیدی

ناشر : ققنوس

محل نشر : تهران ،سال انتشار : 1384

تعداد صفحات : 152

 

شنبه 28 بهمن 1391

اعمال انسان شناسی

 پنجاه و سومین نشست سالیانه NEAA[1]

اسفند 2013

دانشگاه مریلند

اعمال انسان شناسی:به چالش کشیدن دیدگاه ها /ایجاد جایگزین ها

مهلت ارسال چکیده مقالات ، یکم فوریه 2013

 

رجوع کنید به:[1] انجمن انسان شناسی شمال شرق در سال 1961 به عنوان یک سازمان حرفه ای برای انسان شناسان شمال شرق امریکای شمالی  تاسیس شد

چهارشنبه 11 بهمن 1391

موسسه انسان شناسی دانشگاه هاروارد

موسسه انسان شناسی دانشگاه هاروارد

میتوانید لیست دروس ، سمینار ها ، رویداد ها و تحقیقات

مربوطه را  در این قسمت مشاهده کنید.

 

رجوع کنید به :

 

 

دوشنبه 20 آذر 1391

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

فکوهی، ناصر، 1383، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی ، تهران، نشر نی، 474 صفحه.


رویکرد اساسی مورد استفاده در کتاب حاضر به موضوع نظریه، رویکردی  سه گانه بوده است: تاریخ، انسان ، اندیشه.

در نخستین رویکرد، نظریه در قالب های تاریخی  مورد بحث قرار گرفته است. در اینجا هدف آن بوده است که بتوان  رابطه ای منطقی  میان هر یک  از دوره های تاریخی  و نطریه هایی که در آن  دوره ظاهر شده یا از میان رفته اند بر قرار کرد.
دومین رویکرد به نظریه در کتاب حاضر از خلال اندیشمندان بوده است.  در انسان شناسی بیش از هر علم دیگری می توان نوعی  نزدیکی و وابستگی  را میان سرنوشت های فردی و اندیشمندان و نظریه ها و اندیشه های آنها مشاهده کرد. و سرانجام رویکرد سوم در این کتاب،  پرداختن به نظریه در قالب خود نظریه ها بوده است و نظریه ها در این رویکرد، گاه در قالب های ملی(همچون انسان شناسی فرانسه، بریتانیا یا امریکا) گاه در قالب  مکاتب نظری عام همچون کارکرد گرایی و تطور گرایی و سرانجام گاه در قالب  مکاتب نظری  که بر گرد یک موضوع شکل گرفته اند، ارائه شده است

رجوع کنید به :

 

دوشنبه 20 آذر 1391

مجله انسان شناسی و زیبایی شناسی تطبیقی

 مجله انسان شناسی و زیبایی شناسی تطبیقی

 

موزه باستان شناسی و مردم شناسی دانشگاه هاروارد

 

برای مشاهده شماره های آن ازسال  1981 الی 2012 رجوع کنید به :

یکشنبه 21 آبان 1391

همایش ها و کار گاه های آموزشی آینده

 

23 ومین کنفرانس کارگاه انسان شناسی ژاپن 

پنج شنبه 7 مارس 2013 الی شنبه 9 مارس 2013 در دانشگاه پیتزبورگ ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.

وبسایت این کنفرانس در حال حاضر دایر است و میتوانید از اینجا مشاهده کنید

یکشنبه 21 آبان 1391

کشف انسان شناسی

در این وبسایت  میتوانید

 لیستی غیر جامع از موسسات سراسر جهان را مشاهده کنید  که از طریق آموزش از راه مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در انسان شناسی ارائه می دهند

 

چنانچه علاقه مند هستید رجوع کنید به :

یکشنبه 21 آبان 1391

انسان شناسی

انسان شناسی

 

انسان شناسی نوع بشری را با یک دیدگاه تطبیقی  که بر تنوع رفتار انسانی و اهمیت فرهنگ در توضیح این تنوع تأکید می کند بررسی میکند.

 

برای مشاهده دروس دوره لیسانس رجوع کنید به :

 

 

 

 

 

یکشنبه 21 آبان 1391

انسان شناسی فلسفی

انسان شناسی فلسفی،

گردآورنده هانس دیرکس، ترجمه محمدرضا بهشتی، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۰، ۲۰۹ص
انسان و اندیشه دو جزء جدا نشدنی از هم هستند چنانچه دکارت در این خصوص می گوید:  "من می اندیشم پس من هستم."  اگرچه سابقه ی تفکر در انسان به زمان های دور می رسد، از آن هنگام که در نگاه به طبیعت و تغییرات پی در پی طبیعت گردش ایام، آمدن فصل ها و حرکت شب و روز، کودکی و جوانی و پیری و در نهایت زندگی و مرگ به اندیشه می پرداخته اما توجه به انسان گرایشی است که در عصر رنسانس و روشنگری نمایان گشت.  به دنبال مجموعه ی تفکرات شکل گرفته در خصوص جهان و هستی و طبیعت و… رفته رفته زمینه ی توجه انسان به خویشتن خویش فراهم شد و لذا ظهور دانشی به نام انسان شناسی نشانده ی محوریت و مرکزیت یافتن  بیش از پیش انسان است.  این نکته مورد توجه فیلسوفان نیز واقع گشت لذا" اصطلاح  نظریه ای در باب  »طبیعت انسان « و موضوع آن در مفهومی که امروز متداول است-بویژه در آلمان- در قرون ۱۶ تا ۱۸ میلادی؛ یعنی در فاصله ی میان مکتب اومانیسم و عصر روشنگری پدید آمد و اصطلاح دقیق تر» انسان شناسی فلسفی« بعدها و در قرن ۲۰ در آثار ماکس شلر به کار رفت

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به.

دوشنبه 1 آبان 1391

انسان شناسی اجتماعی دانشگاه سنت آندروز اسکاتلند

دانشگاه سنت اندروز
دانشکده مطالعات فلسفی، انسان شناسی و فیلم

شعبه انسان شناسی اجتماعی

انسان شناسی اجتماعی با تشکیلات اجتماعی و فرهنگ جوامع مختلف بشری و تجارب  شخصی زندگی  آنها مرتبط است. با تمرکز بر شباهت ها و تفاوت های بین این جوامع  تفاسیر و توضیحاتی را در مورد بسیاری  از آداب و رسوم و نهادهایی که بر رفتار اجتماعی انسان تاثیر می گذارند ارائه می دهد

مهارت های خاص انسان شناس در مطالعه روابط اجتماعی در سطح جامعه محلی است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:

دوشنبه 1 آبان 1391

شورای جهانی انجمن انسان شناسی

شورای جهانی انجمن انسان شناسی WCAA))

شبکه ای از انجمن های ملی و بین المللی است که با هدف ترویج ارتباطات در سراسر جهان و همکاری در زمینه انسان شناسی است.

اهداف اصلی آن عبارتند از:

    * ترویج این رشته انسان شناسی در زمینه های بین المللی
    * به منظور ارتقاء همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات میان انسان شناسان جهان
    * برای ترویج رویدادهای به طور مشترک سازماندهی شده از بحث علمی، و
    * همکاری در فعالیت های پژوهشی و انتشار دانش انسان شناسی

 

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

دوشنبه 13 شهریور 1391

انجمن اروپایی انسان شناسی اجتماعی

   انجمن اروپایی انسان شناسی اجتماعی

     EASA یک انجمن حرفه ای ،باز به روی  همه انسان شناسان اجتماعی یا واجد شرایط، و یا دیگران مشغول در اروپا است. این جامعه  در 14 ام ژانویه ی سال 1989 در " مراسم تحلیف مجمع عمومی" در Castelgandolfo  ایتالیا با21 عضو موسس از سیزده کشور اروپایی و یکی از ایالات متحده آمریکا تاسیس شد، توسط بنیاد Wenner-Gren برای تحقیقات انسان شناسی. در این جلسه پیش نویس قانون اساسی و انتخاب اولین کمیته اجرایی انجمن (1989-1990)، به ریاست پروفسور آدام کوپر، دانشگاه برونل تهیه شد.

این انجمن به دنبال پیشبرد انسان شناسی در اروپا با برگزاری همایش های دوسالانه، با ویرایش علمی مجله انسان شناسی اجتماعی[1]  ، خبرنامه و دو سری انتشارات است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:

 

 

دوشنبه 13 شهریور 1391

انسان شناسي فلسفي در آمدي بر فلسفه فرهنگ

گفت و گو با علي اصغر مصلح

علي بابايي

در این گفتگو مسائل زیر مطرح شده است :

تعريف «انسان شناسي» در معناي عام،«انسان شناسي فلسفي» به چه معناست و از چه زماني مي توان درباره انسان شناسي فلسفي سخن گفت؟در تاريخ فلسفه اروپايي براي ورود به مباحث انسان شناسي فلسفي به کدام فيلسوفان بيشتر رجوع مي شود؟

 زبان از چه منظري در انسان شناسي فلسفي مورد بررسي قرار مي گيرد؟مقوله بسيار کليدي در کار انسان شناس فرهنگ است. جايگاه فرهنگ در انسان شناسي فلسفي چيست؟

سخن گفتن از انسان شناسي انديشمندان باستان معني دار است يا خير؟ اين که بگوييم انسان شناسي سقراط، افلاطون و غيره؟انسان شناسي در انديشه فيلسوفان باستان چه ويژگي هايي دارد؟

انسان شناسي در انديشه فيلسوفان در دوران جديد و مدرن چه شاخصه هايي دارد؟ و آن ها به چه شکل اين موضوع را پي گرفته اند؟کانت چه مفهومي از انسان شناسي مراد مي کند و چرا کانت تمام مسائل اساسي فلسفي را متمرکز در انسان شناسي مي داند؟

فلسفه اگزيستانس، انسان شناسي در ميان اين فيلسوفان به چه معناست و اهم مسائل مورد بررسي اين دسته از فيلسوفان درباره انسان چيست؟اين موضوع در انديشه هايدگر چگونه است؟

در دوران جديد بيشتر از همه نيچه، ديلتاي و برگسون را به عنوان فيلسوفاني مي شناسند که فعاليت هاي شان در حوزه انسان شناسي قرار مي گيرد. آثار اين انديشمندان چه ويژگي هايي دارد؟آن چه فلاسفه از انسان شناسي مراد مي کنند با آن چه از سوي انسان شناسان مورد بررسي قرار مي گيرد، به يک معناست؟ به عبارت ديگر آيا انسان شناسي در اين جا مشترک لفظي است يا معنوي؟

آيا اساسا انسان شناسي در ميان علوم انساني جاي چنداني ندارد و بيشتر در حوزه علوم تجربي مورد اعتناست؟رحيم فرخ نيا و عليرضا غفاري در کتاب «انسان شناسي فلسفي» که انتشارات «جامعه شناسان» آن را چاپ و منتشر کرده است مي گويند: «انسان شناسي فلسفي شاخه اي از فلسفه نيست بلکه رشته اي است که بر پايه مباحث جديد در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي وضع شده است. ص7» اين در حالي است که عده ديگر بر اين نظرند که انسان شناسي فلسفي شاخه اي از فلسفه است! شما چه نظري داريد؟

تفاوت ميان انسان شناسي فلسفي و فلسفه انسان شناسي چيست؟

 

برای مطالعه کامل گفتگو رجوع کنید به :

 

دوشنبه 23 مرداد 1391

بررسی مبانی انسان شناختی دیدگاه های اریک فروم

بررسی مبانی انسان شناختی دیدگاه های اریک فروم(Erich Fromm)

علی مصباح

محمد علی محیطی اردکان

در این مقاله آن دسته از مبانی انسان شناختی علوم انسانی که دید گاه های روانکاوانه اریک فروم بر آنها استوار است در قالب عناوینی چون اومانیسم ، ماهیت انسان ،از خود بیگانگی ، سرشت مشترک انسان ها ، انسان و دین و نیز انسان کامل ، بررسی شده و با توجه به معارف اسلامی نقد می شود .

انسان شناسان در بررسیهای خود تلاش می کنند با مطرح کردن موضوعاتی ،نظیر چیستی انسان ،تفاوتهای اساسی او با دیگر موجودات ، نیاز ها و قابلیت های وی ،رابطه او با دین و خدا ،تکامل بشر و .. گام های اساسی در مسیر شناخت انسان بردارند.

اومانیسم : این اصطلاح در فارسی به معنای ((انسان محوری ))،((انسان مداری )) یا ((اصالت انسان )) است. این واژه در اصطلاح به معنای نگرش یا فلسفه ای است که با نهادن انسان در مرکز تأملات خود ، اصالت را به رشد و شکوفایی مادی انسان می دهد.

بر اساس دیدگاه فروم هر انسانی – خواه مقدس باشد یا جانی – تمامی انسانیت را درون خود دارد و بین آنها هیچ تفاوتی نیست. این دیدگاه یکی از مفاد 15 گانه ای است که گروهی از اندیشمندان اومانست در بیانیه اول خود در سال 1933 امضاء کرده اند.

فروم در کتاب انسان برای خویشتن می گوید :اصول اخلاقی اومانیستیک ، دانش عملی هنر زیستن است که پایه آن بر دانش انسانی تئوریک استوار است.

- از خود بیگانگی : [1]

ریشه این اصطلاح کلمه لاتینی (alius) به معنای دیگر است.alientation  در اصل به معنای جن زدگی است و می توان گفت استفاده از این واژه برای ادای چنین مقصودی به این دلیل است که از حاکمیت موجودی نامرئی و مسلط حکایت می کند که انسان به صورت نا خود آگاه تسلیم اوست و  به اندیشه و رفتار انسان شکل و جهت می دهد.

فروم واژه از خود بیگانگی را نخستین بار در کتاب (گریز از آزادی) مطرح کرد و سپس در کتاب _جامعه سالم) به توضیح و تبیین آن پرداخت.

 

برای اطلاع بیشتر ، رجوع کنید به :فصلنامه علمی –پژوهشی معرفت فلسفی ، شماره سوم ، قم:بهار 1390[1] Alienation

دوشنبه 23 مرداد 1391

مجله انسان شناسی معاصر

مجله انسان شناسی معاصر ((current anthropology

منتشر شده توسط: انتشارات دانشگاه شیکاگو از طرف  بنیاد Wenner، Gren ، برای تحقیقات انسان شناسی

 

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

یکشنبه 22 مرداد 1391

مبانی انسان شناسی

مبانی انسان شناسی

کتاب مبانی انسان شناسی، که  بر اساس برنامه همین درس تالیف شده است به و سیله نشر نی، به  انتشار رسید.  در این کتاب  تلاش شده است با به کار گیری یک زبان  ساده، دسترسی به نخستین آگاهی ها  برای ادامه تحصیل  در این رشته فراهم آید. کتاب همچنین برای همه علاقمندان انسان شناسی که مایل به آشنایی اولیه با این رشته هستند، قابل استفاده است.

 

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

یکشنبه 22 مرداد 1391

گروه انسان شناسی مدرسه علوم اقتصادی لندن (LSE)

گروه انسان شناسی LSE

با سابقه طولانی و ممتاز، یک مرکز اصلی برای تحقیقات نوآورانه و آموزش  است. متعهد به حفظ و تجدید  رشته انسان شناسی و آموزش دانشجویان دکترا است.

 

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

یکشنبه 22 مرداد 1391

مجله « انسان شناسی امروز»

مجله انسان شناسی امروز[1]

دو ماه یکبار منتشر می شود  با این فرض که محلی را برای ارائه تجزیه و تحلیل های انسان شناختی  نسبت به مسائل عمومی و محلی  ایجاد کند که وسعت رشته انسان شناسی را منعکس می کند.

یکشنبه 22 مرداد 1391

انسان شناسی در جهان - انسان شناسی در افریقا

نیکولاس اس.هاپکینز
 
ترجمه ی زهره دودانگه

انسان شناسان شاغل در افریقا - همراه با اصول و ابزار افریقایی- دارای سهمی آشکار در تئوری و کاربرد عملی انسان شناسی بوده اند. انسان شناسی اولیه در افریقا در برگیرنده ی کارهای مبلغان مذهبی و مقامات استعماری است. در طول اوج دوره استعماری، انسان شناسی در افریقا مبتنی بر دانشگاه ها و مراکز پژوهش غربی بود، به ویژه در سنگال، غنا، مراکش، مصر، اوگاندا، زامبیا، (سپس رودسیای شمالی) و افریقای جنوبی که به نوبه خود معمولا با دانشگاه های کلانشهرهای اروپا در ارتباط بودند. در طول دوره ی استعماری از دهه ی 1930 تا دهه ی 1950، ساختار-عملکرد گرایان (Structural-functionalists) ساختار اجتماعی افریقا را باز نموده و پیوند های میان ارزش ها و ساختارهای اجتماعی را معرفی کردند. تحلیل انسان شناسانه از سنت های شفاهی از یک سو و باستان شناسی از سوی دیگر به بازسازی تاریخ فرهنگی افریقا کمک نموده اند. انسان شناسان فیزیکی تاریخ اولیه نژاد انسان در قاره افریقا را آشکار کردند

 

برای ادامه مطلب رجوع کنید به

 

یکشنبه 22 مرداد 1391

فرهنگ، غذا و انسان شناسی غذا

غذا همواره نقش اساسی در فرهنگ یک ملت ایفا کرده است ، اینکه آیا   تیلاپیا بخارشده برگ موز سبز برزیلی می خورند  یا روی زمین یک رستوران سوشی   ژاپنی مینشینند  ، غذا همیهشه چیزی فراتر از غذا است.

دکتر هدر پاکسون [1] ،یک استاد انسان شناسی از دانشگاه  MIT  ،واقعاً از جهان به عنوان کلاس درس خود از طریق «انسان شناسی غذا » استفاده می کند. با  کتابی که  در ماه نوامبر درباره سیاست های غذایی  پنیر صنعتی بیرون می آید ،دکتر پاکسون بسیار مشتاق است که فرهنگ پخت و پز را  پیش روی ذهن دانشجویانش  در سفر به جهان این ترم بیاورد.

غذا یک وسیله ارتباطی است.پیام های نا محسوسی در هر چیز مربوط به غذا وجود دارد: چه کسی اول مینشیند ،چه کسی میپزد ، چه موقعی راحت هستید که باقی مانده غذای دیگران را بخورید. غذا میتواند یک درس تاریخی باشد . مثلاً:بسیاری از دستورالعمل های غذایی  کشور غنا ،شامل گوجه فرنگی است ؛یک محصول استعماری نقدی که تنها در آفریقا از طریق تجارت برده وارد شدند.با توجه به جزئیات آشپزی از این قبیل ، دانشجویان پاکسون پیچیدگی های هر کشوری را از طریق خصیصه های اصلی آن یاد می گیرند.

 

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

 Dr. Heather Paxon[1]

یکشنبه 22 مرداد 1391

Surrendering to utopia ، انسان شناسی حقوق بشر

  Surrendering to utopia

انسان شناسی حقوق بشر

نویسنده : Mark Goodale

  انتشارات :Stanford University  ،2009

 این کتاب ،یک بررسی انتقادی و گسترده ای از مشارکت های انسان شناسی درحقوق بشر است و یک  دید منحصر به فرد ،در زمینه جریان های فکری و سیاسی اساسی که حقوق بشر  را  در دوره پس از جنگ شکل داده، ارائه می دهد  . این اثر بلند پروازانه فرصت های جدیدی  برای تحقیق، تجزیه و تحلیل، و اقدام سیاسی ایجاد می کند. در بطن این کتاب، نویسنده یک  "حقوق بشر  خوب تعدیل شده"را توصیف می کند. گرایش به حقوق بشر در قرن بیست و یک بر اساس حس فروتنی و درک واقعیت گوناگونی (کثرت)شکل گرفته است.

 

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

جمعه 20 مرداد 1391

فرد گرایی

فرد گرایی:

در سیر تاریخی جوامع انسانی و به طور خاص تا پایان قرون وسطی و شروع عصر نوزائی (رنسانس) دیدگاه غالب در جوامع غربی تغییر یافت و اندیشمندان با اعتقاد به طبیعت واحد و یکسان زن و مرد ،خواهان برابری و مساوات آن دو در برخورداری از حقوق و تکالیف شدند و در عمل نیز قواعد حقوقی در این جوامع ، بدین سو تحول یافته و این آرمان حتی در سطح بین المللی ، در منشور ملل متحد ،اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( مصوب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) تجلی یافته و صبغه جهانی پیدا کرده است.

ناگفته نماند که در عصر حاضر ، جنبشی تحت عنوان فمنیسم پدید آمده که به سختی در پی به دست آوردن حقوق برابر با مرد ها در تمام زمینه ها برای زنان است ، چرا که علی رغم اینکه نظریه برابری طبیعت زن و مرد غالب شده ، اما در عمل بنا بر ملاحظات گوناگون از جمله عدم اعتقاد دولتمردان ، هنوز هم نابرابری حقوقی زن و مرد در شماری از کشور ها دیده می شود.[1]

[1] ر. ک : قاسمی ، محسن ، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره دوم ,تهران : گنج دانش1386

 

دوشنبه 16 مرداد 1391

انسان و خدا

انسان و خدا

بی شک ، نفی وجود خدا و یا اعتقاد به او در صورت اخیر ، میزان اعتقاد به درجات توحید ، تأثیر قابل توجهی در عرصه حقوق دارد ، چرا که تعیین مقام صالح برای قانونگذاری ، تمیز  میان حق و تکلیف و تعیین حدود آزادی و حقوق انسانها از جمله مسائل مهمی است که حل و فصل آن در گرو حل و فصل مسأله خدا است.

  1. مکتب نفی خدا :در طول تاریخ به انسانهایی بر میخوریم که وجود موجود عاقل و با اراده ای به نام خدا که آفریننده و اداره کننده جهان و انسان باشد را منکر بوده و هستند و یکی از سرآمدان ایشان ، فردریش نیچه است.
  2. خدا باوری : در طول تاریخ تا به حال ، بخش قابل توجهی از انسانها معتقد به وجود یک مبدأ و خالق عاقل و با اراده و مطلق بوده و هستند ، اما اینان خود ، دو مکتب متفاوت را پدید آورده اند :

  

2-1 :مکتب دئیسم : از دیدگاه این مکتب ، منشأ حق ، جز عقل ، تجربه و اراده انسانی نیست و نتایج حقوقی این باور هستی شناسی همانند پیامد های مکتب نفی خدا در عرصه حقوق است.

2-2 : مکتب توحید تام : در نتیجه تنها خدا است که صلاحیت قانونگذاری برای بشر را دارد و انسان خود صلاحیت وضع و نسخ قواعد حقوقی را دارا نیست و باید از وی استمداد جوید و تنها در حیطه ای که شارع معین کرده است ( در چارچوب قواعد شرعی و مشخصاً در منطقه الفراغ یا ما لانص فیه ) از صلاحیت تقنین (در قالب جماعت قانونگذاری امروزی ) برخوردار است.[1]

[1] ر. ک : قاسمی ، محسن ، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره دوم ,تهران : گنج دانش1386

 

دوشنبه 16 مرداد 1391

نظریه طبیعت مشترک

نظریه طبیعت مشترک

به اعتقاد برخی ریشه این نظریه را باید در ادیان آسمانی جستجو کرد و در واقع ، اعتقاد به وحدت نوع انسان که مبنای نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر است برخاسته از دیدگاه دینی است.

در اسلام ، آیاتی از قرآن کریم ، نظیر آیه 13 سوره حجرات ، دلالت بر این دارد که مجموعه انسانها یک واحد هستند ، علاوه بر این ، برخی اقوال منقول از پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) نیز دال بر این معنا است .

در مسیحیت نیز چنانچه برخی گفته اند ، برابری همه انسانها از حیث خلقت مشترک از ضروریات است و هر انسانی مقدم محسوب می شود و پذیرش یک پدر مشترک جهانی در واقع به معنی پذیرش انسانیت مشترک است. از سوی دیگر و صرف نظر از آنچه ادیان آسمانی در خصوص طبیعت مشترک و واحد انسانی آورده اند ، دسته ای از فلاسفه بزرگ نیز با تکیه بر عقل خود ، بدین نتیجه رسیده اند که آدمیان در گوهر و حقیقت انسانیت با هم برابر اند و طبیعت و سرشتی واحد دارند.[1]

 

[1] ر. ک : قاسمی ، محسن ، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره دوم ,تهران : گنج دانش1386

 

دوشنبه 16 مرداد 1391

ارزش (کرامت )انسان

ارزش (کرامت )انسان :

یکی از مسائلی که پاسخ آن ، تأثیر مستقیمی در برخورداری انسانها از شخصیت حقوقی ( شایستگی دارا شدن حق و تکلیف ) دارد ، مسأله ارزش یا کرامت انسانی است چرا که برخورداری از شخصیت حقوقی مبتنی بر ملاک و مبنای مشخصی است و بدون تردید در همه جوامع انسانی ، انسان تنها یا مهمترین موجودی است که این شایستگی و صلاحیت را دارد.

  1. نظریه ارزش ذاتی انسان :

در این نظریه ، انسان تنها بدین علت که جسم نامی حساس ،متحرک و در عین حال عاقل و دارای اراده است و به عبارت دیکر انسان چون انسان است ، دارای ارزش و کرامت و در نتیجه ، برخوردار از شخصیت حقوقی است .بنابر این عوامل عرضی و غیر ذاتی نظیر دین ، ملیت ، زبان ،رنگ پوست و نژاد ، عقاید و باورها و طبقه اجتماعی و اقتصادی ، هیچگونه نقشی در تحقق شخصیت حقوقی آدمی ندارند

          2.نظریه ارزش اکتسابی :      

در طول تاریخ کسانی بوده اند که ارزش و کرامت انسان را ناشی از یکسری امور عرضی ، اکتسابی و غیر ذاتی دانسته و بر اساس آن ، قائل به محرومیت برخی آدمیان از ارزش انسانی یا درجه بندی آن شده اند .در این میان ، برخی ،ارزش آدمی را تنها بر اساس باور ها و عقاید وی سنجیده و مراتب و درجات اعتقاد او به یک جهان بینی خاص یا ایمان وی به یک ایدئولوژی دینی یا سیاسی معین را ملاک تعیین کرامت و شرف انسانی به شمار آور ده اندو برخی دیگر ،ملیت ، زبان ، ثروت و طبقه اجتماعی و شغلی ، طهارت مولد (مشروعیت نسب ) و عواملی نظیر اینها را به تنهایی یا در کنار عوامل دیگر ، ملاک سنجش ارزش انسانهادانسته اند.

 3.نظریه ثنویت (دو گانه بودن ) ارزش انسان:

پیروان نظریه دو گانه انگارانه ، بر این باورند که گرچه اصولاً همه انسانها صرف نظر از دین و ملیت و دیگر عوارض ، ذاتاً و به واسطه نوع خلقت خود ، دارای ارزش اند اما این ارزش ذاتی ، قابل تغییر ( کاهش و حتی زوال ) است و عامل این تغییرات ،اعمال آدمیان است ، به عبارت دیگر ، همه افراد انسانی از حیثت کرامت ذاتی و طبیعی با هم برابرند ، اما اگر مرتکب جرم و مصیت شوند ، این ارزش را کاهش داده یا حتی از خود سلب می کنند و البته این امر خاص کسانی است که عامدانه و عاملانه و از روی هوا پرستی و شهوت رانی و خود کامگی به حقوق دیگران تجاوز می کنند و در چنین حالتی ارزش ذاتی انسان رو به افول می گذارد تا جائیکه از حیوانات هم فروتر می شود.[1]

 

 

 

 

 

 


[1] ر. ک : قاسمی ، محسن ، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره دوم ,تهران : گنج دانش1386 

 

دوشنبه 16 مرداد 1391

مبانی انسان شناسی حقوق بشر

 

مبانی انسان شناسی حقوق بشر

 

این گفتار برگرفته از سخنرانی دکتر امیر نیک پی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کرسی صلح ، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در این دانشگاه است که در کارگاه آموزسش حقوق بشر در اصفهان ارائه شده است .ایشان، دو کتاب «دین در دموکراسی و حقوق بشر »اثر مارسل گشه و «انسان شناسی حقوقی »اثر نوریر رولان را نیز ترجمه کرده اند.

.

حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی وحاكم شدن اومانیسم به وجود آمد. اومانیسم در واقع علوم جدیدی رابه وجود آورد به نام علوم انسانی و البته در یك رابطه برگشتی این علوم انسانی باعث تقویت اومانیسم شد. علوم انسانی جدید از رشته های مختلفی تشكیل شده كه یكی از آنها انسان شناسی است كه نسل قبل، آن را مردم شناسی ترجمه می كردند.

فرهنگ شناسی قبل از اینكه در سده 20 وقبل از جنگ جهانی رشد كند، میوه دو علم دیگر بود :1- مردم نگاری 2- مردم شناسی. این علم مثل تمام علوم انسانی دیگر دارای شاخه های مختلفی بود. انسان شناسی سیاسی –انسان شناسی حقوقی – انسان شناسی دینی و...  و ما بیشتر تكیه بر انسان شناسی حقوقی می كنیم.

انسان شناسی حقوقی، علمی است كه رابطه فرهنگ وحقوق را بررسی می كند و متأسفانه حقوقدانان كمتر به آن توجه می كنند. انسان شناسی حقوقی به سه عنوان می پردازد :

 1-   تحول باوری حقوقی.

 2-   كاركردگرایی حقوقی.

3-  تكثرگرایی حقوقی.

 انسان شناسی حقوق بشر در واقع علمی است كه بعد از سال های 1950 در یكسری از كشورها به ویژه امریكا وكانادا به عنوان یك كرسی درسی مطرح شد و در واقع به این موضوع می پردازد كه فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می كنند.

برای ادامه مطلب رجوع کنید به :

جمعه 30 تير 1391

مبانی نظری حقوق بشر در اسلام - سیدعلی میرموسوی و سیدصادق حقیقت

اشاره
مولفین‌ این‌ مکتوب‌ - که‌ بخشی‌ از نوشتار مبسوطشان‌ را به‌ دنبال‌ می‌آوریم‌ - ضمن‌ بیان‌ اصول‌ و مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر از دیدگاه‌ اسلام‌ در قالب‌ طرح‌ مباحثی‌ از قبیل‌ «حق‌ و تکلیف»، «انسان‌ شناسی‌ اسلامی»، «خاستگاه‌ و منابع‌ حقوق‌ بشر در اسلام» و ...، به‌ نقد اجمالی‌ موقعیت‌ انسان‌ غربی‌ در دورة‌ جدید می‌پردازند.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:.

 

چهارشنبه 28 تير 1391

انسان شناسان چرا در مقوله حقوق بشر نیز ورود می کنند؟

 

به این پرسش در ماخذ زیر پاسخ کوتاهی داده شده است.

 

ادامه مطلب

شنبه 28 آبان 1390

مقاله ای مفصل در مورد انسان شناسی فرهنگی /حقوق بشر

 

این مقاله نکات قابل تاملی در حیطه انسان شناسی وفرهنگ و حقوق بشر ارائه نموده که برای علاقمندان به موضوع قابل توجه است.برای ملاحظه متن مقاله کلیک نمایئد.

 

ادامه مطلب

شنبه 28 آبان 1390

آ شنائی با سه نمونه از برگزاری دوره آموزشی در حیطه انسان شناسی وحقوق بشر

برای بسیاری از علاقمندان به مبانی نظری مباحث حقوق بشر ممکن است این پرسش مطرح شود که در قلمرو انسان شناسی وحقوق بشر چه مواردی را در سطح مراکز علمی دنیا می خوانند؟ برای اطلاع از پاسخ این پرسش سه نمونه از دوره های آکادمیک مزبور عینا تقدیم می شود .یاد آوری می نماید که این برنامه ها جدید نیست ومربوط به گذشته است ولی برای آشنائی مخاطب قابل توجه است.

نمونه اول 

نمونه دوم  

نمونه سوم

جمعه 27 آبان 1390

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط