مبانی نظری حقوق بشر

کرامت انسان در اسلام و حقوق بين‌الملل

معرفی پایان نامه :

 

کرامت انسان در اسلام و حقوق بين‌الملل

 

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

مقطع : کارشناسی ارشد ،   رشته حقوق بين‌الملل

 دانشجو: محمد رضايي

 به راهنمايي سيد قاسم زماني با مشاوره رضا اکبريان  ، زمستان 1388

 

برای مطالعه این پایان نامه میتوانید به کتابخانه شهر دانش مراجعه کنید

دوشنبه 11 دی 1391

کرامت انسان به عنوان مبنای نظام بین الملل حقوق بشر

معرفی پایان نامه:

 

کرامت انسان به عنوان مبنای نظام بین الملل حقوق بشر

 

رشته گرایش : حقوق

مقطع : کارشناسي ارشد

استاد راهنما : قاری سید فاطمی، محمد

دانشجو :پاک، علیرضا

دانشگاه : دانشگاه مفید قم

تاریخ دفاع : 1383

 

نظریه کرامت شخص انسان به عنوان مبانی نظام بین الملل حقوق بشر صورتی است کاملا عقلانی شده و به شدت وامدار فلسفه اخلاق کانت. اساس نظام استعلایی کانتی مبتنی است بر احترام به حیثیت ذاتی شخص بما هو شخص و تلقی او به عنوان یک غایب بالذات، کانت در مبحث مملکت غایات دو خصیصه را برای کرامت بر می شمارد: اطلاق. کرامت به منزله رکن مقوم و مشترک در وجود تک تک نوع بشر مفهومی است مطلقا زوال ناپذیر، محترم بودن شخص بشری به جهت پایبندی و تقید او به اخلاقیات نیست بلکه اساس حیثیت او مبتنی است بر خود سامانی و اصالت نفسانی او. فرد بشری به سبب استقلال اراده اش به صرف وجود غایت است و بایستی مورد احترام قرار گیرد. یگانگی. کرامت مفهومی است ثبوتی یگانه و بی همتا. مفهومی است فراتر از تمامی ارزشهای مادی. تمامی موجودات بشری به صرف هستی غایتند و از ارزش ذاتی برخوردارند.

رجوع کنید به :

دوشنبه 11 دی 1391

حق، صلح و منزلت انسانی تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت

حق، صلح و منزلت انسانی تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت

 

نویسنده  : فلسفی،هدایت الله

نشریه: حقوق » حقوقی بین المللی » بهار 1380 و 1381 - شماره 26 و 27 (علمی-ترویجی)

(126 صفحه – از 5 تا 130 )

 

حقوق، در همه موارد به هر يك از وقايع اجتماعي، معنايي معين مي‌دهد تا آن وقايع بتوانند آثاري حقوقي از خود به جاي گذارند. با آنكه در صدق اين كلام ترديدي وجود ندارد، بسياري از متفكران معتقدند كه اين معنا با توجه به ارزشهاي اجتماعي ـ يعني آنچه براساس معيارهاي شناخته شده اجتماعي، حقيقت و خوب و درست به شمار مي‌آيد ـ به اين وقايع داده مي‌شود، و به همين علت هر يك از اين ارزشها، به تناسب اهميتي كه پيدا كرده‌اند، در تدوين و اجرا و تحول قواعد حقوقي تاثير بسيار دارند، تا آن حد كه شناخت حقوق مستلزم شناخت آنهاست.

 

رجوع کنید به :

دوشنبه 11 دی 1391

جهان‌شمولی‌حقوق‌بشر

ویژه نامه حقوق بشر ، شماره 36

نویسنده :  محمدرضا باقرزاده

جهان‌شمولی‌حقوق‌بشر

چکیده
مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.
واژگان کلیدی: حقوق بشر ، حقوق بشر دراسلام ، اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمولی

رجوع کنید به :

دوشنبه 11 دی 1391

رابطه حقیقت و آزادی و تفکر هایدگر

رابطه حقیقت و آزادی و تفکر هایدگر

بیژن عبدالکریمی

استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نامه مفید 1384 شماره 50

چکیده: مارتین هایدگر در کتاب درباره حقیقت اظهار می دارد که «ذات حقیقت آزادی است». این مقاله در صدد تفسیر این عبارت و روشن ساختن تفسیر عمیق تری است که هایدگر از معنا و مفهوم حقیقت و نسبت آن را آزادی آدمی ارایه می دهد. در این بحث آزادی نه در معنا و مفهومی سیاسی یا اجتماعی بلکه در گفتمانی وجودی (اگزیستانسیل) و هستی شناختی (اولتولوژیک) به کار رفته است

برای دانلود فایل مربوطه به قسمت پیوست رجوع کنید :

 

دوشنبه 11 دی 1391

قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی

قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی

سید محمدقادر سید فاطمی

نامه مفید بهمن 1381 شماره 33

در اين مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستى از حقوق و آزاديهاى بنيادين انسانى، از جهان شمولى اين حق‏ها در برابر ايده مطلق گرائى دفاع كرده است. تفكيك بين دو ايده جهان شمولى و مطلق گرائى و دفاع از ايده جهان شمولى حق‏ها و آزاديهاى مقيد، از نقطه نظر اخلاقى در مقابل ايده نسبيت فرهنگى از دست‏آورد اصلى اين مقاله است؛ همچنين تفكيك بين حق هاى كلان و خرد در جهت توجيه تكثر و تنوع فرهنگى و نه نسبيت فرهنگى با طرح جهان شمولى حق‏هاى كلان و يا بنيادين در برابر حق‏هاى خرد، در جهت تبيين مفهوم جهان شمولى و دفاع از آن ارائه شده است. همچنين با طرح مسأله تزاحم حق‏ها، ضمن پذيرش تحديد حق‏ها از جهان شمولى حق‏هاى مقيد دفاع شده است. ارائه طرح قابل دفاعى در حل مسأله تعارض و تزاحم حق‏ها در جهت تبيين قلمرو حق‏ها از دست آوردهاى اين مقاله است.

واژگان كليدى: حق، جهان شمولى، مطلق گرايى، تزاحم حق‏ها، نسبيت فرهنگى

فایل مربوطه را از قسمت پیوست دانلود کنید :

 

دوشنبه 11 دی 1391

تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت

تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت

 نویسنده: قاری سیدفاطمی،سید محمد

نشریه: حقوق » تحقیقات حقوقی » بهار تا زمستان 1380 - شماره 33 و 34

(58 صفحه - از 209 تا 266)

در این نوشته مؤلف تلاش کرده است آنچه را که به تصور وی مفاهیمی کلیدی در عرصه حقوق بشر معاصر هستند تحلیل مفهومی کند. تحلیل مفهوم حق، تفکیک بین دو حق وصفی و حق هنجاری، همچنین تحلیل حق از دیدگاه هوفیلد (dlefoh) نظریه پرداز مشهور حقوق، در کنار بررسی دو نظریه اراده و منفعت، تلاش نویسنده در تبیین مفهوم حق است. در ادامه مفهوم تعهّد، اعم از تعهّد به وسیله و تعهّد به نتیجه و همچنین مفهوم آزادی در هر دو جلوه آمن، به عنوان مفاهیمی میؤثر در درک مفهوم حق، تحلیل مفهومی خواهد شد.در کنار این تحلیل صرفا مفهومی، بیان محتوای حق‌ها و اشاره به سیر تحوّل تاریخی آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم کلیدی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، مفهوم عدالت و جلوه‌های گوناگون آن است

رجوع کنید به :

دوشنبه 11 دی 1391

حق کرامت انسانی

حق کرامت انسانی

نشریه : مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 27

نویسنده : آیت الله محمد تقی جعفری تبریزی

در دين اسلام دونوع كرامت براي انسانها ثابت شده است كه عبارتنداز:
1- كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي كه همه انسانها ماداميك با اختيار خود به جهت ارتكاب خيانت و جنايت بر خويشتن و بر ديگران آن كرامت را از خود سلب نكنند از اين صفت شريف برخوردارند.
2- كرامت ارزشي است كه از بكار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجودآدمي وتكاپو در مسير رشد وكمال وخيرات ناشي مي گردد. اين كرامت اكتسابي و اختياري است كه ارزش نهايي وعالي انساني مربوط به همين كرامت است.

رجوع کنید به :

دوشنبه 11 دی 1391

پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر

معرفی کتاب:

پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر

پدید آور : حسین زاده ، محمد ، 1385

نوشتار حاضر پژوهشی تطبیقی درحوزه معرفت شناسی معاصر است. این حوزه رویکرد ویژه‌ای درمعرفت شناسی است که به فیلسوفان تحلیلی و فلسفه کشورهای انگلیسی زبان اختصاص دارد. در این اثر, عمده‌ترین مباحثی که در معرفت‌شناسی معاصر مطرح شده, درضمن چند فصل عرضه می‌گردد. در فصل اول, معرفت شناسی مطلق و مقید و رویکردهای معرفت شناسی مطلق‌؛ یعنی رویکرد قدما, رویکرد مدرن و رویکرد معاصر؛ شرح داده شده, جایگاه معرفت شناسی معاصر در فلسفه مغرب زمین تبیین شده است. در فصل دوم, ابتدا معانی و کاربردهای لغوی واژه 'معرفت' شرح داده شده, تفاوت آن با تحلیل فلسفی مطرح گردیده, سپس تعریف رایج معرفت ذکر شده, نقد و بررسی می‌شود. مباحث دیگر کتاب عبارت‌اند از: 'باور', 'صدق', 'موجه سازی', 'مبناگروی', 'نقد مبناگروی', 'قرائت‌های مبنا گروی', 'مبناگروی از منظر اندیشمندان مسلمان'.

رجوع کنید به :

شنبه 2 دی 1391

مفاهیم بنیادین در معرفت شناسی

مفاهیم بنیادین در معرفت شناسی                                                                                 
(چالش های نوین در معرفت بشری))
)

نویسنده : آلوین پلنیتنگا ، جان پالک ،آ.کاسلو
مترجم : محمد حسین زاده

چاپ اول، 1382 شمسى

تعداد صفحه 144

در نوشتار حاضر، بخشی از مفاهیم اساسی در معرفت‏شناسی و مهم‏ترین مباحث و چالش‏ها در این حوزه به‏بحث گذاشته شده و تصویری دقیق و نقدی از آن‏ها ارائه شده است. مفاهیم و چالش‏های مورد بحث در این‏نوشتار، عبارتند از:
1.
موجه سازی، درون گروی و وظیفه‏شناسی
2. قرائت‏های مبنا گروی در باب باورهای حسی
3. پیشین و پسین و معرفت پیشین

رجوع کنید به :

شنبه 2 دی 1391

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب

 معرفی کتاب :

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده : حقيقت صادق , نوري مسعود , ميرموسوي سيدعلي

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر براساس مبانی و اصول نظری خاص که خاستگاه آن غرب است تدوین شده و درصورت عدم پذیرش این اصول، بسیاری از حقوق و آزادی‌های آن نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. تحقیق حاضر درصدد است این چالش فراروی نظام حقوق بشر را نقد و بررسی کند به این ترتیب که مبانی آن را یافته، با مبانی اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشت، ادیان خاور دور و مبانی برخی مکاتب فکری ازجمله رانتیسم، محافظه‌کاری و مارکسیسم مقایسه و ارزیابی کند.

برای خرید رجوع کنید به

 

شنبه 2 دی 1391

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط