مبانی نظری حقوق بشر

سمینار «جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر»

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

سمینار «جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر» را با سخنرانی پروفسور استفان هامر و  حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید کثیری برگزار می کند.

سخنرانان:

پروفسور استفان هامر

استاد حقوق اساسی و حقوق اداری در دانشگاه وین

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید کثیری

پژوهشگر موسسه امام خمینی (ره) و دستیار ارشد در دانشکده دین شناسی دانشگاه وین

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

پنجشنبه 27 مهر 1391

هست شناسی ارسطو

هست شناسی ارسطو

روایت ضیاء شهابی

چيست آن دانشی که بایدش جست ؟
 ارسطو در صدر دفتر گامای مابعدالطبیعه ، مدعی علمی می شود که موضوع آن «موجود بماهو موجود »است. از رهگذر فحص در معانی یک یک تعبیرات ارسطو در این باب کوشش می رود نموده آید که هستی این علم را بدین معنا باید گرفت که موضوع آن به راستی پرسش انگیز و مسایل آن پرسیدنی است. از همین روی «هست شناسی» ، دانشی است که بایدش جست.
ارسطو در متافیزیک چنين می گوید:
Estin episteme tis he theorei to on hei on kai ta touto
(Huparkhonta kath hauto.(Aistoteles, Metaphysica, 1023a) 22/21
يعني هست علمی که در هست چون هست، نظر می ورزد و در آن چه بر آن عارض شود از واسطه خود (1). ارسطو در این جمله ـ که با آن کتاب ج (گاما) از مابعدالطبیعه را بیاغازیده است ـ مدعی هستی علمی می شود که نه در این یا آن هست، بل بر اطلاق در هر هست و آن هم از آن روی که هست بحث ، می کند. پیشتر زان که ببینیم که از عهده ي آن چه می گوید بیرون می تواند آمد یا نه ـ واگر می تواند چگونه ـ بایسته می نماید كه پوسته الفاظ را بشکافیم تا دریابیم از روی معنا چه می گوید.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

ﺳﻪشنبه 25 مهر 1391

پیدایش و دیدگاه جهانی آفریقایی

 پیدایش [1] و دیدگاه جهانی آفریقایی

  تضاد یا انطباق

مطالعات مذهبی،رساله دکتری jack pryor  chalk

آفریقای جنوبی ، نوامبر 2006

هستی شناسی از کلمات یونانی ontos  (وجود ) و Logos  ( علم ) می آید. و به معنی علم وجود است و به تقسیم فلسفه در جهت  مطالعه وجود اشاره می کند .

این مطالعه به طور کلی  به کار برده می شود برای تمامی هستی  از جمله خدا ، مخلوق یا  غیر مخلوق

مسائل هستی شناختی مطرح شده در این تجزیه و تحلیل  شامل میشود :آیا یک موجودیت اعظم  وجود دارد؟  اگر وجود دارد ، شبیه چیست؟ منشأ و ماهیت بشر چیست ؟آیا بشر ازلیت دارد؟ ماهیت جهان آخرت چیست ؟

آیا هستی انسان با مرگ خاتمه مییابد ؟ آیا بهشت و جهنم  مکان هایی حقیقی هستند ؟

 برای دریافت فایل  pdf  رجوع کنید به :[1]  Genesis  : کتاب اول از کتاب مقدس می باشد

ﺳﻪشنبه 25 مهر 1391

منطق و هستی شناسی

منطق و هستی شناسی

 اولین انتشار : 4 اکتبر 2003 ،چاپ اصلاح شده آگوست 2011

تعدادی از مسائل مهم فلسفی در تلاقی منطق و هستی شناسی هستند.هر دو منطق و هستی شناسی زمینه های مختلفی  در فلسفه هستند .

در این  مقاله  مطرح میشود چه پروژه های فلسفی مختلفی تحت عنوان منطق و هستی شناسی انجام میشود.

(بعد از مقدمه و منطق به مفاهیم مختلف هستی شناسی و اینکه به چه صورت این مفاهیم مختلف به یکدیگر مرتبط میشوند پرداخت شده است ).

مفاهیم متفاوتی از هستی شناسی

به عنوان یک تعریف  اولیه ، هستی شناسی مطالعه آنچه که وجود دارد است .بسیاری از مسائل فلسفی کلاسیک مسائلی هستند در هستی شناسی : این سوال که آیا خدا وجود دارد یا نه و یا مسئله وجود کل

همه این مسائل در هستی شناسی هستند

همچنین یک تعدادی از مسائل فلسفی کلاسیک در هستی شناسی فهمیده میشوند

به عنوان مثال  اینکه به چه صورت یک رویداد مثل اینکه جان یک بیسکوئئیت میخورد مربوط میشود به  به جان و بیسکوئئیت و رابطه خوردن.

این نوع مسائل  به طور  کلی به متافیزیک برمیگردد که یک نظم فلسفی است که شامل هستی شناسی میشود به عنوان یکی از اجزای آن.

 برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به

 

ﺳﻪشنبه 25 مهر 1391

معرفت

معرفت

مجله معرفت شناسی فردی و اجتماعی

معرفت یک مجله  جامع از معرفت شناسی در سنت تحلیلی است که رویکرد های اعم از رسمی و غیر رسمی را  دعوت میکند. 

در میان مباحث "سنتی" اصلی آن دانش، توجیه، شواهد، دلایل، عقلانیت، شک و تردید، حقیقت، احتمال، هنجارها و ارزش های معرفتی، و روش شناسی است. این مجله توجه ویژه ای به مسائل مربوط به معرفت شناسی اجتماعی، از جمله شهادت، اعتماد، اختلاف، نسبیت، تنوع و تخصص، قضاوت جمعی، و ارزیابی معرفتی  از نهادهای اجتماعی اختصاص داده است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

مجله بین المللی برای معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم

 Synthese

مجله بین المللی برای معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم

برای مشاهده آرشیو آن از جلد اول در  1936،  الی جلد صدو هشتاد و هشت در 2012،

 

رجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

نگاهی به تفسیر و انتقادات دامت از آموزه های فرگه پیرامون مباحث معنا شناسی

 نگاهی به تفسیر و انتقادات دامت از آموزه های فرگه پیرامون مباحث معنا شناسی

  معرفحسین خانی،علی

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه فلسفه » مهر 1389 - شماره 37

(9 صفحه - از 41 تا 49)

فرگه،در راستای تحلیل مفهوم شهودی معنا،به مباحث بسیار مهم و گوناگونی می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به آموزههای وی در باب محتوای خبری،ارجاع،تن،نیرو و اندیشه اشاره کرد.هریک از این‌ مباحث به‌طور گسترده‌ای،به وسیلهء بسیاری از فلاسفهء بزرگ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.جدا از تأثیرگذاری عمیق این آموزه‌ها،انتقاداتو بازبینی‌های بسیاری نیز در باب آنها مطرح شده است.مایکل دامت،بهعنوان یکی از مهمترین فلاسفهء تحلیلی و از اصلی‌ترین شارحان و در عین‌ حال،منتقدان فرگه،به‌طور مفصل پیرامون این مباحث نگاشته است.در این نوشتار،اصلی‌ترین آموزههای فرگه،پیرامون مباحث معناشناختی و فلسفهء زبان،با تأکید بر تفسیر دامت از آنها مطرح شده و همزمان،مهمترین‌ نقدهای دامت بر این آموزه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای دانلود فایل pdf  رجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

تاریخ معرفت شناسی

 شناخت و معرفت

یک مجله بین المللی از معرفت شناسی

جلد سوم ، شماره دوم ، 2012

تاریخ معرفت شناسی، صص 308-297

نویسنده : Valentin Sorin COSTREIE

تئوری فرگه که ریاضیات  قانع کننده است  و دفاع آن در برابر فرمالیسم  و روانشناسی یک تفسیر کلیدی با ارزش فراهم می کند . مفاهیم فرگه تنها نتیجه صرف برخی از بازتاب های عمیق  بر زبان نیست ، بلکه نقش مهمی را در بیان  برنامه های فرگه در مبانی ریاضی  ایفا می کند.

برای اطلاع بیشتراز این مقاله و آرشیو های این مجله  رجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

کلیات در دیدگاه معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون

کلیات در دیدگاه معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون

نویسنده: غفاری، ابوالحسن

نشریه: علوم انسانی » معرفت » فروردين 1383 - شماره 76 »

افلاطون فیلسوف بزرگی است که آراء و نظرات او در تاریخ تفکر بشری جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. دستگاه فلسفی وی نظام منسجم و گسترده‌ای است که این مقاله مختصر تنها به بحث و بررسی گوشه‌ای از آن می‌پردازد که هم در عرصه معرفت‌شناسی و هم هستیشناسی حایز اهمیت است.

کلیات را می‌توان از دو منظر مطرح کرد:

1. بررسی کلیات از دیدگاه هستیشناسی (انتولوژی)؛

2. بررسی کلیات از دیدگاه معرفت‌شناسی (اپیستمولوژی)

تذکر این نکته مهم است که در گذشته و تا حدودی در حال حاضر نیز غالبا جنبه معرفت‌شناسی مبحث کلیات را در منطق، و جنبه هستیشناسی آن را در مباحث فلسفی مطرح می‌نموده‌اند. طرح بحث کلیات از لحاظ معرفت‌شناسی به این صورت است:

علم در تقسیم نخستین، به علم حضوری و علم حصولی تقسیم می‌گردد. علم حصولی یا تصور است و یا تصدیق، و تصور نیز یا تصور کلی است و یا جزئی.

در تعریف جزئی و کلی گفته می‌شود: «جزئی مفهومی است که محال است بر بیش از یک فرد دلالت کند. و کلی مفهومی است که محال نیست بر بیش از یک فرد دلالت کند» (1)

پس از تعریف مفهوم کلی و جزئی، با این سؤال اساسی مواجه می‌شویم که آیا مفهوم «کلی» وجود دارد یا نه؟

در پاسخ به این سؤال، نظرات گوناگونی داده شده است که مهم‌ترین آن‌ها را در تاریخ فلسفه می‌توان در سه نظر عمده خلاصه کرد:

1. افلاطون معتقد است: مفهوم کلی، هم در عالم ذهن وجود دارد و هم در عالم خارج از ذهن ما بازاء و مصداق حقیقی دارد.

2. ارسطو همانند استاد خود، معتقد است که کلی در عالم ذهن وجود دارد، اما در خارج از ذهن و در عرصه هستیشناسی، کلی با حفظ عنوان کلی بودن و به صورت مستقل از اشیای جزئی وجود ندارد، بلکه کلی در عالم خارج از ذهن در ضمن جزئیات موجود است.

3. گروهی از اصحاب اصالت حس و تجربه در غرب، همانند جان لاک معتقدند: کلی تنها در عرصه معرفت و ذهن وجود دارد، اما در عالم خارج از ذهن وجود ندارد، نه به آن صورتی که افلاطون می‌گفت و نه به نحوی که ارسطو معتقد بود. در حقیقت، این گروه از این نظر که مفهوم کلی در ذهن موجود است، با افلاطون و ارسطو موافقند، اما در ما بازاء و مصداق خارجی و در نحوه صدق مفهوم ذهنی این مفهوم با مصداق خارجی اختلاف نظر دارند.

برتراند راسل معتقد است: نظر افلاطون درباره کلیات و اعتقاد او به عالم «مُثُل» در عرصه هستیشناسی، اقدامی است در ارتباط با حل مسئله کلیات، و این تلاش بیش‌تر از تلاش‌های دیگران راه حلی خوب و قرین با موفقیت است.(2

برای دریافت فایل pdf  رجوع کنید به :

 

دوشنبه 17 مهر 1391

تأملی در تلقی ژیلسون از هستی شناسی ابن سینا

نویسنده : جمعهخان افضلی

فصلنامه آیین حکمت ،سال دوم ، بهار 1389 ، شماره مسلسل 3

اتین ژیلسون (1978-1884) قرون وسطا شناسی که به فیلسوفان این دوره به خصوص توماس آکویناس علاقه فراوانی دارد ، در اثر معروف خود ، هستی در اندیشه فیلسوفان دید گاه های ابن سینا را به عنوان فیلسوفی که اندیشه های او در قرون وسطا بسیار تأثیر گذار بوده است . در چندین مسئله از جمله ماهیت لا بشرط ، زیادت وجود بر ماهیت ، امکان ذاتی و قاعده علیت گزارش و نقادی کرده است .از نظر ژیلسون ، ماهیت لا بشرط قابل تصور نیست ، زیادت وجود بر ماهیت ، یک مفهوم دینی است تا فلسفی ، امکان ذاتی یک فرض تناقض آمیز است و قاعده علیت به موجبیت واجب تعالی منتهی می گردد.

نوشتار حاضر ، ابتدا تلقی ژیلسون از دیدگاه های ابن سینا در هر مسئله را بازگو می کند. سپس به نقد های ژیلسون که به زعم او ، هستی شناسی ابن سینا را با چالش روبرو کرده است می پردازد. همچنین دید گاه های زیلسون و نقد های او نقادی و ارزیابی مجدد می شود.

برای  دریافت فایل pdfرجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

کرامت انسانی و تحقیر در زمینه جامعه پس از جنگ بوسنی و هرزگوین

پانزدهمین کنفرانس سالانه کرامت انسانی و مطالعات تحقیر "صلح در خانه ، صلح در جهان ، آوریل 2010 "

این مقاله  به بررسی کرامت انسانی و پدیده  تحقیر  بعد از جنگ بوسنی و هرزگوین با بررسی آنها در دو زمینه متفاوت میپردازد.

زمینه اول این است که   به طور مستقیم مربوط به جنگ است   ، به طور خاص  مجازات آرام و ناکافی  عاملان جرائم جنگی  توسط  نهاد های قضایی بین المللی و ملی مطرح شده توسط اعضای خانواده قربانیان و قربانیان بازمانده از جنگ به عنوان تحقیرشدگان .

زمینه دیگراشاره  می کند به یکی از  شایع ترین شکل سرمایه اجتماعی در بعد از جنگ بوسنی و هرزگوین  و دیگر اشکال فرصت طلبی های فردی و گروهی به عنوان ویژگی های جدایی ناپذیر و قابل تشخیص ازفساد  در وسیع ترین معنای آن.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

کرامت انسانی :اخلاق و حق امتیاز ژن

حق امتیاز دی ان هنوز به بسیاری   نشان می دهد که

ژن های انسان کالا هستند. این یک معادله است که سوزان هلند ، دانشیار مذهب در دانشگاه Puget sound   و دانشیار مربوط به تاریخ و اخلاق پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن را درگیر کرده است. او میگوید : محصولات بیوتکنولوژی کالا نیستند. هلند نگران است که حق امتیاز ژن ها ممکن است کرامت ما را تضعیف کتد  به عنوان فرآیندی که منجر می شود به افزایش پذیرش  اینکه خرید و فروش چیزهایی که از انسانیت ما صحبت می کند صحیح است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

دوشنبه 17 مهر 1391

علم ،منشأ انسانی و کرامت انسانی

علم و ایمان

علم ،منشأ انسانی و کرامت انسانی

آوریل 2012

مرکز همایش های ACE ، فیلادلفیا

آیا زیست شناسی مدرن حمایت می کند  و یا  تضعیف منحصر به فرد انسانی است؟ آیا نوآوریهای

تحقیقات ذهن با مسئولیت شخصی سازگار است؟ واقعا مخلوق خداوند بودن به چه معناست ؟پیامدهای اجتماعی و اخلاقی مضامین دیدگاه ما  از شخص انسان چه هستند؟ این مسائل حیاتی در سومین کنفرانس سالانه وست مینستر در مورد علم و ایمان  که در تاریخ 14 آوریل 2012 در کنفرانس  ACE در منطقه فیلادلفیا بزرگ برگزار شده است، بررسی شده است.

 برای دریافتDVD    این کنفرانس میتوانید رجوع کنید به :

دوشنبه 10 مهر 1391

19 امین کنفرانس سالانه کرامت انسانی و مطالعات تحقیر

19  امین کنفرانس سالانه کرامت انسانی و مطالعات تحقیر

به دنبال کنفرانس 22 جولای  « چگونه یک فرهنگ جهانی از برابری در کرامت را حفظ کنیم»

30-27 اوت 2012 ، در دانشگاه اسلو ، نروژ ،پرتلند، اورگان ، ایالت متحده آمریکا برگزار شده است.

این کنفرانس شامل دو بخش می باشد :

بخش اول

کارگاه سه روزه ، 27 ام تا 29 ام اوت 2012

بخش دوم

مباحث عمومی ،30 ام اوت 2012  

 

این یک شبکه فرا جهانی از کمک های دانشگاهیان و پزشکان نگران است  برای تحریک تغییرات سیستمیک، در سطح جهانی و محلی برای باز کردن فضا برای احترام متقابل و کرامت و اعتماد به نفس  برای رشد، پایان دادن  به شیوه های تحقیر و شکستن چرخه تحقیر در سراسر جهان است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

دوشنبه 10 مهر 1391

سمینار در مورد اخلاق

سمینار در مورد اخلاق

دانشگاه بازل (Universität Basel )

Dr. Roberto Andorno

ترم پاییزی سال 2012

هدف از این سمینار بررسی برخی از چالش های اخلاقی و حقوقی مطرح شده توسط پیشرفت های پزشکی و بیوتکنولوژی است. زمینه بحث و گفتگو تلاشی است  برای درک بهتر مفهوم "کرامت انسانی"،

سخنرانی های  نظری با مطالعات موردی، گزیده هایی از فیلم، و بحث گروهی تکمیل شده است.

 برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

 

دوشنبه 10 مهر 1391

جایگاه کرامت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر و چالش های آن در تطبیق با اندیشه های اسلامی

جایگاه کرامت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر و چالش های آن در تطبیق با اندیشه های اسلامی

 دکتر باقر انصاری

بنا به اعلام نویسنده در خلاصه مقاله اش ، کرامت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر در چهار مقام و صورت مورد توجه واقع شده است : در خصوص برخی از مقوله های حقوق بشر که عمدتا صبغه مدنی و سیاسی دارند غالبا به صورت منبع حقوق مورد استناد واقع شده است ؛ در خصوص دسته دیگری از حقوق بشر که عمدتا در نسل های دوم و سوم حقوق بشر قرار می گیرند غالبا به عنوان مبنا و توجیه کننده حقوق به کار رفته است ؛در برخی از اسناد بین المللی به عنوان حق مستقل مورد حمایت واقع شده است و سرانجام آنکه به عنوان عامل تحدید حقوق بشر در منشور بین المللی حقوق بشر و از سوی برخی مراجع بین المللی مورد توجه واقع شده است.

در این مقاله به چهار چالش مهم کرامت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر پرداخت شده است :

یکی از این چالش ها به حقوق بشر جمعی مربوط می شود . مناقشه دوم در خصوص حقوق بشر اشخاص حقوقی است. استفاده از فناوری های زیستی در مورد انسان ، حوزه مهم دیگری است که با مسائل و چالش های مختلف دست به گریبان است.

سرانجام آنکه هتک حرمت و حمایت از آبرو و حرمت افراد ، به ویژه در برابر ازادی بیان به عنوان یکی از چالش های مرتبط با کرامت انسانی قابل بحث است.

در اندیشه های اسلامی نسبت به هر یک از چالش های مذکور مواضعی اتخاذ شده است که هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ریشه ها و آثار هر یک از چالش های مذکور در نظام بین المللی حقوق بشر ، مواضع مذکور را حسب مورد ، طرح و بحث کند.[1]

 [1] کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران – قم ، چکیده مقالات همایش صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام ، انتشارات آیین احمد ،1391

دوشنبه 10 مهر 1391

کرامت انسانی در اسلام و اسناد بین المللی

کرامت انسانی در اسلام و اسناد بین المللی

سید اصغر جعفری[1]

 

نویسنده در معرفی فشرده مقاله اش چنین می گوید: کرامت انسانی به عنوان یکی از اساسی ترین حق بشری , موضوعی است که در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا تمامی ابنای بشر به علت داشتن توانایی تعقل و تفکر ، آزادی و اختیار ، به طور فطری از کرامت انسانی برخوردارند و این موضوع جز جدا نشدی انسان به شمار می آید .

محتوای مقاله بدین صورت ساماندهی شده که در گفتار اول مفهوم و پیشینه کرامت انسانی ، در گفتار دوم کرامت انسانی در اسناد بین المللی ،کرامت انسانی در اسناد بشر دوستانه ،کرامت انسانی در رویه قضایی بین المللی ، در گفتار سوم کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          [1] کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران – قم ، چکیده مقالات همایش صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام ، انتشارات آیین احمد ،1391

دوشنبه 10 مهر 1391

برگزاري همايش ملي صيانت از كرامت انساني در انديشه حقوقي اسلام در قم

همایش علمی« صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام» مورخ ششم مهر ماه  در  مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام در قم ,توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و با همکاری نهاد های پژوهشی و آموزشی  حوزه علمیه و مراکز دانشگاهی قم با حضور اندیشمندان و فضلای حوزوی و دانشگاهی  برگزار شد.

در اجرای همایش پس از بهره مندی از پیام های تصویری یا کتبی حضرات آیت الله جوادی آملی ،سبحانی و موسوی اردبیلی نشت های تخصصی به صورت زیر برگزار شد :

نشت اول : با عنوان « ابعاد نظری کرامت انسانی» با هیئت علمی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد ارسطا و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید جواد ورعی برگزار شد و ارسال کنندگان مقالات به قرائت چکیده ای از مطالب خود پرداختند.

نشست دوم : با عنوان  «ابعاد کاربردی کرامت انسانی » با هیئت علمی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیف الله صرامی و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد قائنی برگزار شد و تعدادی از اساتید دانشگاه و حوزه به ارائه مقالات خود پرداختند.

نشست سوم :با عنوان «کرامت انسانی و چالشهای فراروی و پاسخ دهی به برخی شبهات » با هیئت علمی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسنعلی علی اکبریان و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر باقر زاده برگزار شد .

لازم به ذکر است که طی چند ماه اخیر قبل از برگزاری همایش ، 5 پیش نشست علمی ، ویژه این همایش برگزار شد ( سه مورد در قم ،یک مورد در تهران ،و یک مورد در تیریز)که فشرده مباحث این پیش نشست ها جداگانه اطلاع رسانی شده است.

 

دوشنبه 10 مهر 1391

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط