مبانی نظری حقوق بشر

نقد های مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

نقد های مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

دکتر باقر انصاری

حقوق همبستگی به مجموع حق هایی گفته می شود که درصدد ایجاد یا تقویت همبستگی بین ابنای بشر و جامعه بین المللی هستند. حق توسعه ، حق صلح و حق محیط زیست سالم از مهم ترین مصادیق این حقوق هستند. طرف داران حقوق همبستگی ، نظام حقوق بشر شناسایی شده در منشور بین المللی حقوق بشر را که به نسل های اول و دوم حقوق بشر مرسوم شده  اند نظام سنتی حقوق بشر می نامند و معتقدند که این نظام ، نمی تواند تأمین کننده اهداف اندیشه حقوق بشر باشد.

فرد گرایی و حق گرایی افراطی ، کوتاهی در شناسایی حقوق گروهی و جمعی ذیل نظام حقوق بشر ، عدم استفاده از هنجار ها و ساز و کار های حقوق بشری برای پاسخ به تهدید هایی که از ناحیه بازیگرانی غیر از دولت ها علیه کرامت انسانی وجود دارد و عدم توجه به ابعاد بین المللی حقوق بشر ، از مهمترین ایراد های نظام سنتی حقوق بشر است و برای رفع این ایراد ها لازم است که تغییرات گسترده و عمیق در جامعه بین المللی رخ دهد تا حقوق بین الملل و نظام بین المللی حقوق بشر ، اصلاح ، تکمیل و تقویت گردیده و اخلاقی و اجتماعی و انسانی شود. حقوق همبستگی در صدد ایجاد این تغییرات است.

در مقابل ، مخالفان حقوق همبستگی ، این حقوق را از نظر مبنا با مبانی حقوق بشر مغایر می دانند ، از نظر فنی آنها را کلی و مبهم می دانند و از نظر سیاسی ، غیر ضروری و حتی مخل مو مضر برای نظام بین المللی حقوق بشر می دانند.

مناقشه ای که در مورد حقوق همبستگس وجود دارد مناقشه ای است که از دهه 70 میلادی شروع شده و همچنان  ادامه دارد.

در این مناقشه ، غرب به مرور زمان اما به سختی از مواضع خود عقب نشینی کرده است. تلاش های دولت های در حال توسعه ، به تصویب برخی اعلامیه ها و قطعنامه ها منجر شده است اما هنوز سند الزام آور بین المللی که حقوق همبستگی را صریحاً شناسایی و مورد حمایت قرار داده باشد تصویب نشده است.

مجله تحقیقات حقوقی ، فصلنامه علمی پژوهشی ، شماره 58 ، تابستان ،1391

یکشنبه 26 آذر 1391

متافیزیک

متافیزیک

مجله بین المللی برای هستی شناسی و متا فیزیک

هدف ویراستاران این مجله  ایجاد یک انجمن بین المللی هستی شناسی و متافیزیک برای خوانندگان در سراسر جهان است. در طول دو دهه گذشته در کشورهای آنگلوساکسون (به ویژه در ایالات متحده آمریکا و استرالیا) حجم تحقیقات منتشر شده در هستی شناسی و متافیزیک به طور قابل توجهی افزایش یافته است.  از طرف دیگر ،فیلسوفان اروپایی، در ابتدا به نظر می رسید در پرداختن به مباحث هستی شناختی و متافیزیکی محتاط هستند ، البته  بدون شک  به دلیل ایده های ریشه دار عمیق  کانتی در مورد "پایان متافیزیک"بود . با این حال ،پس از دهه نود، ، احساسات به نفع  یک تمایل هستی شناسانه جدید در فلسفه  اروپایی  ، تغییر کرده است.

رجوع کنید به :

یکشنبه 26 آذر 1391

همایش های حقوق بشر در سراسر جهان

همایش های حقوق بشر در سراسر جهان

برای مشاهده همایش های حقوق بشر در سال 2013 میلادی در سراسر جهان

 رجوع کنید به

یکشنبه 26 آذر 1391

تعیین سرنوشت: زمان برای یک بازنگری؟

تعیین سرنوشت: زمان برای یک بازنگری؟

مجله حقوق بین الملل هلند /جلد 28 / شماره 2/آگوست 1981/ صص 170- 147

 

مسئله تعریف حق تعیین سرنوشت و تعیین مشروعیت ادعای تعیین سرنوشت مسائلی هستند  که مدت زمان زیادی است ذهن وکلای بین المللی و دانشمندان علوم سیاسی   را مشغول کرده است.

اغراق نیست اگر بگوئیم که جزئئیات اصل تعیین سرنوشت در اعلامیه 1970 سنگ بنای  رویکرد ملل متحد به این مفهوم را فراهم می کند. این جزئیات به دنبال بیان ماهیت حق  در اصطلاحات کلی  است و  به اعمال قانون در زمینه های خاص میپردازد  ، در درجه اول مربوط به  استعمارزدایی و محدود یت مطالبه تجزیه طلبی است

 

رجوع کنید به :

 

 

یکشنبه 26 آذر 1391

حق تعیین سرنوشت

 

کمیته رفع تبعیض نژادی (    (CERD به همراه کمیته حقوق بشر (HRC)

تفسیر هایی در رابطه با حق تعیین سرنوشت ارائه داده اند. نظرات کمیته رفع تبعیض نژادی  با جزئیات بیشتری همراه است و مفید

تر از تفسیر کمیته حقوق بشر  است.

تعیین سرنوشت حق جمعی مردم است. شرایط یا  مشخصات مختلفی از  مردم مطرح شده است ، از جمله سنت های مشترک تاریخی، نژادی، و یا هویت قومی، همگونی فرهنگی، وحدت زبانی ، مذهبی یا  وابستگی ایدئولوژیکی ،

ارتباط سرزمینی، زندگی مشترک اقتصادی و متشکل از یک  تعدادحداقل  خاص.

به هر حال ، هیچ لیست قابل قبول دائمی  جهانی  از معیارها  و ضوابط برای مردم وجود ندارد. هیچ یک از دو کمیته مذکور نیز تعریفی را مسلم ندانسته است.

اکثر محققین معاصر  تعیین سرنوشت ، این حق را به تعیین سرنوشت خارجی و داخلی تقسیم می کنند

 در این رابطه  مردم ممکن است به صورت  گشترده به عنوان یک گروه با هویت مشترک نژادی یا قومی یا هویت فرهنگی تعریف شود  که می تواند  عناصر سیاسی، مذهبی یا زبانی را که  بیش از یک دوره زمانی طولانی ساخته شده است ،ترکیب کند[1]

 [1] Joseph,Sarah ,Schultz ,Jenny ,And Castan Melissa “ The International Covenant On Civil And Political Rights /Cases ,Materials , And Commentary” ,first published,New York, Oxford University Press,2000,pp 99-101

 

یکشنبه 26 آذر 1391

دسترسی آزاد به مجله فلسفه اندیشه

اندیشه :

مجله فلسفه

برای دسترسی آزاد به مقالات این مجله در زمینه های :

معرفت شناس ، فلسفه زبان ، فلسفه ذهن ، فلسفه منطق و ریاضی به

دو شماره اول و دوم آن در مارس و جولای  2012 رجوع کنید

 

 

یکشنبه 26 آذر 1391

دسترسی آزاد به منابع معرفت شناسی و فلسفی

سامانه کتاب رایگان

از این طیق میتوانید دسترسی رایگان به صورت مطالعه آن لاین منابع  

معرفت شناسی و فلسفی داشته باشید.

رجوع کنید به

دوشنبه 20 آذر 1391

موسسه انسان شناسی دانشگاه هاروارد

موسسه انسان شناسی دانشگاه هاروارد

میتوانید لیست دروس ، سمینار ها ، رویداد ها و تحقیقات

مربوطه را  در این قسمت مشاهده کنید.

 

رجوع کنید به :

 

 

دوشنبه 20 آذر 1391

کتابخانه آن لاین آزادی

کتابخانه آن لاین آزادی

این کتابخانه جایی است  که در آن نسخه های الکترونیکی از کتاب های کلاسیک در مورد آزادی شخصی ذخیره می شوند. این متون به حدود 4،000 سال  قبل برمیگردد و رشته های اقتصاد، تاریخ، حقوق، ادبیات، فلسفه، نظریه سیاسی، مذهب، جنگ و صلح را پوشش می دهد. آنها در فرمت های مختلف - پی دی اف  تهیه شده است به طوری که محققان می توانند متن اصلی را مشاهده کنند،.کتابخانه همچنین حاوی اطلاعات کتابشناختی در مورد کتاب ها  نیز می باشد.

رجوع کنید به :

 

 

دوشنبه 20 آذر 1391

دسترسی آزاد به منابع معرفت شناسی

برای دسترسی آزاد به منابعی از قبیل :

وضعیت های معرفت شناسی

منابع معرفت شناختی

حوزه های خاص معرفت شناسی

هنجارمندی معرفت شناختی

معرفت شناسی اجتماعی و غیره

 

رجوع کنید به :

دوشنبه 20 آذر 1391

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

فکوهی، ناصر، 1383، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی ، تهران، نشر نی، 474 صفحه.


رویکرد اساسی مورد استفاده در کتاب حاضر به موضوع نظریه، رویکردی  سه گانه بوده است: تاریخ، انسان ، اندیشه.

در نخستین رویکرد، نظریه در قالب های تاریخی  مورد بحث قرار گرفته است. در اینجا هدف آن بوده است که بتوان  رابطه ای منطقی  میان هر یک  از دوره های تاریخی  و نطریه هایی که در آن  دوره ظاهر شده یا از میان رفته اند بر قرار کرد.
دومین رویکرد به نظریه در کتاب حاضر از خلال اندیشمندان بوده است.  در انسان شناسی بیش از هر علم دیگری می توان نوعی  نزدیکی و وابستگی  را میان سرنوشت های فردی و اندیشمندان و نظریه ها و اندیشه های آنها مشاهده کرد. و سرانجام رویکرد سوم در این کتاب،  پرداختن به نظریه در قالب خود نظریه ها بوده است و نظریه ها در این رویکرد، گاه در قالب های ملی(همچون انسان شناسی فرانسه، بریتانیا یا امریکا) گاه در قالب  مکاتب نظری عام همچون کارکرد گرایی و تطور گرایی و سرانجام گاه در قالب  مکاتب نظری  که بر گرد یک موضوع شکل گرفته اند، ارائه شده است

رجوع کنید به :

 

دوشنبه 20 آذر 1391

نشریه فلسفه هاروارد

 

در سال 1999 نشریه فلسفه هاروارد  بنا نهاده شد.

 

یک  نشریه سالیانه فلسفه تخصصی است که به بیش از هزارفیلسوف ،کتابخانه ها و دانشگاه های سراسر جهان توزیع میشود .

 

انتشارات  این نشریه شامل  کار یا مصاحبه با تعداد زیادی از شخصیت های اصلی فلسفه معاصر میباشد.

رجوع کنید به :

ﺳﻪشنبه 14 آذر 1391

مجموعه انتشارات علوم انسانی با دسترسی آزاد اینترنتی

این پروژه یک پاسخ تحسین برانگیز  به بحران جاری در انتشارات علمی

و تغییر سریع رسانه های چاپی به رسانه های الکترونیکی است.

 

در سال 2009 این مجموعه با اداره انتشارات علمی کتابخانه میشیگان برای انتشار دسترسی آزاد پژوهش مشارکت کرد

 

 میتوانید از این مجموعه غنی به صورت رایگان بهره ببرید

 

دوشنبه 13 آذر 1391

مدرسه انسان شناسی اجتماعی

مدرسه انسان شناسی اجتماعی

کار خود را در سال 1999 آغاز کرده است و بیش از 100 محقق از کشورهای مختلف در موسسه کار می کنند

حوزه های تحقیقاتی موسسه :

حقوق و انسان شناسی ، تحول در اوراسیا ، همگرایی و تضاد ، سوسیالست و پست سوسیالیت ،کثرت گرایی حقوقی ،مرکز مطالعات سیبریه ای، ..  می باشد.

 

برای  اطلاعات بیشتر و مشاهده انتشارات موسسه رجوع کنید به

 

دوشنبه 13 آذر 1391

حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت

حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت
و حق آزادی

مجله بین المللی مطالعات صلح

 

 در قرن  بیستم ، حقوق بشر به طور بیرحمانه ای  در مناطق مختلف جهان به دلیل جنگ ها (از جمله دو جنگ جهانی) و ظهور رژیمهای دیکتاتوری با تبعیض طبقاتی و یا تبعیض نژادی نقض شده است.

تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که مفهوم حقوق بشر بر اساس درک واقعیات  تلخ تاریخی گذشته   گسترده شد
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 به تصویب رسید. مقدمه این اعلامیه بیان میکند:

.. به رسمیت شناختن کرامت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است ..

تاکید بر
حقوق بشر به عنوان حقوق مشترک جهانی  نسبت به همه بشریت ، صرف نظر از هر گونه تفاوت در نژاد، ملیت، مذهب و طبقه ، پایه و اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان  اعلام شد.

علاوه بر این ، میثاق بین المللی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 به تصویب رسید،مواد حقوق بشر و همچنین تعهدات دول برای ترویج حقوق بشر تصریح شد.

این میثاق بین المللی در مورد حقوق بشر به "میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"  و "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" تقسیم شده است. حق تعیین سرنوشت ماده 1 مشترک این دو میثاق است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به :

همچنین برای دریافت آرشیو مجله بین المللی مطالعات صلح رجوع شود به :

  

دوشنبه 13 آذر 1391

حق مردم در تعیین سرنوشت خود و حاکمیت دائمی نسبت به منابع طبیعی از دیدگاه حقوق بشر

حق مردم در تعیین سرنوشت خود و حاکمیت دائمی نسبت به منابع طبیعی از دیدگاه حقوق بشر

بخشی از برنامه حقوق بشر CETIM[1] ، 2010

 .IIبا تجزیه و تحلیل منشور سازمان ملل ، کنوانسیونها ، اعلامیه های مجمع عمومی و قطع نامه ها ، عناصر ساختاری حق تعیین سرنوشت شامل موارد زیر است:

انتخاب آزاد وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
حاکمیت مردم بر منابع طبیعی خود ؛
برابری مردم؛
عدم تبعیض ؛
تساوی حاکمیت کشورها؛
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛
حسن نیت در انجام تعهدات و در روابط بین الملل؛
اصل عدم توسل به زور؛
همکاری بین المللی و احترام  دولتها به تعهدات بین المللی خود ، به ویژه توجه به حقوق بشر

 برای دریافت اطلاعات بیشتر رجوع کنید به :Europe-Third World Centre[1]

دوشنبه 13 آذر 1391

تعیین سرنوشت یک رویکرد حقوق بشری

تعیین سرنوشت یک رویکرد حقوق بشری

فصلنامه حقوق تطبیقی و بین الملل ،جلد 43 ، شماره 4 ، اکتبر 1994

تعریف حق تعیین سرنوشت آمده است :

 

تعریف
ماده 1 مشترک دو میثاق بین المللی حقوق بشر[1]اذعان می کند که همه مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ مي‌كنند.


این حق در دیگر  معاهدات بین المللی و  اسناد اعلام شده است.
 

به طور کلی به عنوان حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده و میتواند حتی بخشی از قواعد آمره را شکل دهد.

اعلامیه اصول حقوق بین الملل ، که اصول اساسی بین المللی مورد توافق حقوق بین الملل رابیان  می کند  ،

محتوای این حق را زمانیکه بیان شد  روشن نمود.

رجوع کنید به :


 


 منظور :ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي و  ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي میباشد .‌[1]

دوشنبه 13 آذر 1391

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط