مبانی نظری حقوق بشر

شخصیت ، آزادی و حقوق : مقالات کانتی در نظریه و عمل

شخصیت ، آزادی و حقوق : مقالات کانتی در نظریه و عمل (کتابخانه علم اخلاق و فلسفه کاربردی )

نویسنده :  J.G. Murphy

اکتبر ، 1998

نویسنده این کتاب ،به  تحقیق درباره مسائل در تئوری و عمل میپردازد و درباره مباحث مختلفی از اخلاق کابردی ، آزادی بیان هنری ، ارزش بخشش در روانشناسی و ... می پردازد و این مجموعه بخشی از بررسی های کانتی است که وی در طول سالها انجام داده است.

 

رجوع کنید به :

 

 

چهارشنبه 28 فروردین 1392

کرامت انسانی و شبیه سازی انسان

کرامت انسانی و شبیه سازی انسان

شورای اخلاق زیتس (نهاد)ریاست جمهوری

نویسنده : Leon R. Kass ، اکتبر 2002

 

در  آگوست 2001 ، رئیس جمهور آمریکا ،شورای اخلاق زیستی را متشکل از دانشمندان علم اخلاق ،وکلا ، پزشکان ،نظریه پردازان و .. برای رسیدگی به پیامد های اخلاقی نوآوری پزشکی ایجاد کرد.

این کتاب متشکل از این گزارشهای توجیهی است.

رجوع کنید به :

 

چهارشنبه 28 فروردین 1392

کرامت بشری و شبیه سازی انسان

کرامت بشری و شبیه سازی انسان

محمد موسی زاده

 

پژوهشهای حقوقی ، شماره 11 ، 1386

 

چکیده: "یکی از چالشهای اساسی شبیه سازی انسان تعارض آن با کرامت بشری
به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر می رسد که اگر
شبیه سازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی
مغایر کرامت بشری باشد اما نمی توان شبیه سازی انسانی را به طور مطلق مغایر
کرامت بشر دانست."

 

رجوع کنید به

چهارشنبه 28 فروردین 1392

اخلاق حقوقی و کرامت انسانی

اخلاق حقوقی و کرامت انسانی (مطالعات کمبریج در فلسفه و حقوق )

 نویسنده : دیوید لوبان ،[1]آگوست 2009

بحث  نویسنده ترکیبی از استدلال فلسفی، تجزیه و تحلیل حقوقی و بسیاری از موارد برگرفته از رویه عملی حقوقی است  و از یک نظریه اخلاقی حقوقی  که بر نقش وکلا در ارتقاء کرامت انسانی و حقوق بشر  تمرکز  دارد دفاع می کند.

 

رجوع کنید به :[1] David Luban

چهارشنبه 28 فروردین 1392

حقوق بشر : بررسی انسان شناختی

حقوق بشر : بررسی انسان شناختی

نویسنده : مارک گودال[1]

انتشارات : Black well ، اکتبر 2008

این برسی ابتکاری نقش مهم و منحصر به فرد انسان شناسان را که  نسبت به درک و عمل حقوق بشر در طول 60 سال گذشته ایفا نومده اند را نشان میدهند.

 

 رجوع کنید به :[1] Mark Goodale

چهارشنبه 28 فروردین 1392

جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

نویسنده : هکتور گروس الپیل ، مترجم :بیگ زاده ، ابراهیم

نشریه : تحقیقات حقوقی ، پاییز و زمستان 1382، شماره 38

 

برای مطالعه رجوع کنید به :

چهارشنبه 28 فروردین 1392

رویکردی اسلامی به آزادی و حقوق بشر

رویکردی اسلامی به آزادی و حقوق بشر

فصلنامه :بازتاب اندیشه ، اردیبهشت 1385 ، شماره 73

گفت و گو با : محمد ابراهیم جناتی

 

در این گفت‏وگو بحث در مورد آزادى و حقوق بشر است که به پاره‏اى از مهم‏ترین نکات ایشان اشاره‏اى مى‏شود.

 

برای مطالعه  متن این مصاحبه رجوع کنید به :

 

چهارشنبه 28 فروردین 1392

نگاهی مقایسه ای به جهان شمولی حقوق بشر در اسلام

نگاهی مقایسه ای به جهان شمولی حقوق بشر در اسلام

نویسنده : محمدرضا باقرزاده

نشریه : معرفت ، سال سیزدهم ، شماره 82 ، 1383 ، صص 39-21

برای دریافت این مقاله رجوع کنید به :

چهارشنبه 28 فروردین 1392

بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن

بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن

حسین فروغی نیا

 

 

فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی،شماره 1 ، زمستان 1390 ، ص 159

برای مطالعه این مقاله به سایت مگیران و یا کتابخانه شهر دانش رجوع کنید

 

چهارشنبه 28 فروردین 1392

مجله : حقوق بشر

 معرفی مجله : حقوق بشر

انتشارات : مرکز مطالعات حقوق بشر ، دانشگاه مفید ، جلد 5 ،  بهار و تابستان 1389

 در این شماره مقالات مختلفی در باب مبانی نظری حقوق بشر ارائه شده است.

 برای مطالعه این شماره  میتوانید به کتابخانه دانشگاه مفید و یا کتابخانه شهر دانش رجوع کنید

 

چهارشنبه 28 فروردین 1392

آشنايي با مباني نظري و فلسفي حقوق بشر در اسلام و نقد و ارزيابي نظام بين المللي حقوق بشر برگزار مي شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاري كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران و مجمع عالي حكمت اسلامي دوره آموزشي كوتاه مدت «آشنايي با مباني نظري و فلسفي حقوق بشر در اسلام و نقد و ارزيابي نظام بين المللي حقوق بشر» را برگزار مي كند.
 
به گزارش واحد خبر روابط عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در فرخوان اين دوره آمده است: نظر به ضرورت تبيين و معرفي شايسته مباني نظري و فلسفي حقوق بشر در اسلام براي تأثير گذاري شايسته بر نظام هاي حقوقي در سطوح ملي و جهاني و با عنايت به لزوم پاسخ دهي تحليلي و فلسفي به بسياري از شبهات و پرسش هاي مطروحه در عرصه جهاني در همه زمينه ها از جمله حقوق و آزادي هاي بشر و به منظور ارتقاء توانمندي هاي علمي دانش پژوهان فلسفه و حكمت اسلامي و بهره برداري از ظرفيت هاي آنان در عرصه تلاش هاي علمي داخلي يا خارجي اين دوره برگزار مي شود.
 
علاقه مندان به شركت در اين دوره آموزشي، مي توانند به نشاني دفتر كميسيون حقوق بشر اسلامي در قم، به آدرس خيابان صفائيه،‌ كوچه شماره 25، فرعي سمت چپ، پلاك 14، طبقه همكف مراجعه و يا با شماره تلفن 7834451-0251 و 09359446512 تماس حاصل فرمايند

مهلت ثبت نام:  ۲۴ فروردین ۱۳۹۲

رجوع کنید به :

چهارشنبه 21 فروردین 1392

عدالت ،مشروعیت ، و( حق )تعیین سرنوشت

 عدالت ،مشروعیت ، و( حق )تعیین سرنوشت

مبانی اخلاقی حقوق بین الملل

نظریه سیاسی آکسفورد

صص 522


این کتاب یک چشم انداز سیستماتیک از یک نظام حقوق بین الملل که ریشه در تعهد به عدالت برای همه افراد دارد بیان میکند .

 و یک کنکاش از مسائل اخلاقی درگیر در اختلافات مربوط به تجزیه،  مخاصمات قومی- ملی، حق تعیین سرنوشت مردم، حقوق بشر، و مشروعیت خود  نظام حقوق بین الملل فراهم میکند .

رجوع کنید به :

دوشنبه 19 فروردین 1392

رویه حقوق بشر : گردش حقوق میان (سطح ) جهانی و محلی

رویه حقوق بشر : گردش حقوق میان (سطح ) جهانی و محلی

حقوق بشر در حال حاضر رویکرد غالب به عدالت اجتماعی جهانی است .مطالعات انسان شناختی در مورد کارکرد حقوق بشر در سراسر جهان صورت گرفته است.

 این کتاب حقوق بشر را در عمل بررسی میکندو نشان میدهد که چگونه گروه ها و سازمان هایی زبان حقوق بشر را در ساختار های متفاوت محلی بسیج میکنند.

بررسی حقوق بشر در عمل به معنای بررسی را های ارتباطی و ساختارهای سازمانی غیر مستقیم  بین ایده های جهانی و موقعیت های محلی است

مناسب برای استفاده در دوره های میان رشته ای جهانی است.

رجوع کنید به :

 

دوشنبه 19 فروردین 1392

حقوق ، انسان شناسی و ساختار اجتماعی (شبیه سازی انسان و اشیاء )

حقوق ، انسان شناسی و ساختار اجتماعی (شبیه سازی انسان و اشیاء )

مطالعات اجتماعی و حقوقی کمبریج ،ژوئن 2004

حاصل همکاری بین نظریه پردازان پیشرو درحقوق و انسان شناسی

این کتاب تجزیه و تحلیل ابتکاری ازرویه های حقوقی ، و توسعه رویکردهای جدید در فهم تاثیر فرهنگی بیوتکنولوژی است.

به طور همزمان  تاریخ حقوق  غربی را روشن میکند ، وتطابق  فکری بین حقوق  غربی و حقوق اسلامی را توسعه میدهد.

رجوع کنید به :

دوشنبه 19 فروردین 1392

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط