مبانی نظری حقوق بشر

فلسفه حقوق بشر

 خلاصه کتاب

فلسفه حقوق بشر

Santa Clara Law Review

جلد 33 ، شماره 3 ، مقاله 8 ، 1993

در مطالعات حقوقی مبانی فلسفی چندان لحاظ نمی شود   با این حال ، بسیاری از تصمیمات عملی در عرصه حقوق بشر بر مبنای مبانی فلسفی  شکل می گیرد .

در این کتاب  به این سوال که  چرا بشریت به حقوق بشر نیاز دارد؟ پرداخته شده است.

 همچنین محتوای حقوق بشر و مقاله ای  بسیار جالب از هنری شو در خصوص مبانی حقوق بشر  لحاظ شده است.

 رجوع کنید به :

 

دوشنبه 24 تير 1392

فلسفه عبداللهی نعیم در اسلام و حقوق بشر

فلسفه عبداللهی نعیم در اسلام و حقوق بشر

نویسنده : Mashood A. Baderin  ،2010

دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی

رابطه بین اسلام و حقوق بشر جنبه مهمی از مباحث  حقوق بشر بین الملل معاصر را شکل می دهد.

رویداد های کنونی بین المللی و افزایش نقش عمومی اسلام در کشور های مدرن مسلمان این مسئله را  مهم نموده است.

بسیاری از مباحث حقوق بشر در سراسر جهان مسائل مربوط به اسلام و حقوق بشر را پوشش می دهد.

پروفسور احمد نعیم یکی از دانشمندان برجسته در خصوص این موضوع است.

 در این جا به طور جامع اندیشه های وی در طی سال های گذشته مطرح شده است.

رجوع کنید به :

 

دوشنبه 24 تير 1392

نظریه فرصت های برابر

نظریه فرصت های برابر

انصاف در آزادی برای همه

دانشکده حقوق کلمبیا ،1996

این نظریه  یک بررسی جامع و شفاف از مفهوم حق تعیین سرنوشت و همچنین تجلی آن در جامعه است. نویسنده ،مسئولیت جمعی جامعه را برای تضمین چشم اندازی منصفانه از حق تعیین سرنوشت برای عموم مردم بررسی می کند. با این مبنا وی نشان می دهد که چگونه اصل چشم انداز مطلوب از نظریه ای که اختلاف بین حق تعیین سرنوشت و تجربه (عملی) آن برای کودکان و افراد با معایب مهم  جسمی ،روانی ، اجتماعی و اقتصادی را کاهش  می دهد، منتج می شود .

اگر چه محور اصلی این بحث نظری است، اما  ادله حمایت از این تئوری مبتنی بر ترکیبی از منابع تجربی، تاریخی و منطقی است.

رجوع کنید به :

چهارشنبه 5 تير 1392

كرامت انساني در اخلاق اسلامي

نويسنده:

[ محمد رضايي ] - طلبه سطح چهار حوزه علميه خراسان و دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد

خلاصه مقاله:

در اسلام اخلاق داراي جايگاهي ويژه و مقامي رفيع بوده، تا جايي كه پيامبر اكرم هدف از رسالت خويش را تكميل فضائل اخلاقي بيان مي فرمايند: «انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق». از سوي ديگر انديشمندان اسلامي، اخلاق را بعد از خداشناسي شريفترين دانش اسلامي معرفي نموده و برخي نيز آنرا «فقه اكبر» مي نامند. علما اخلاق براي آن مباني و اصول متعددي ذكر نموده اند كه به نظر مي رسد اولا هدفمندبودن جهان هستي ( جهان شناسي) و ثانيا اختيار آدمي ( انسان شناسي)- كه هر دو مبتني بر خداشناسي است- از مهمترين مباني اخلاق به شمار مي رود. در كنار آن، اصول متعددي نيز براي اخلاق اسلامي ذكر كرده اند: كرامت نفس، تقوا، توكل، خوف و رجا، حب ، شكر، يقين، عزت نفس، غيرت، دوستي، ايثار، وجدان كاري، صله رحم و ... . آنچه در اين مقال مورد بررسي قرار مي گيرد جايگاه خاص كرامت انسان در اخلاق اسلامي است. كرامتي مبتني بر معرفت شناسي وحياني و نه انسان شناسي امانيستي. به عبارت ديگر نظر به اعطاي كرامت به ابناء بشر و تكيه اخلاق به آن در سير تكاملي آدمي، چنانچه خصوصيات اين اصل كه بنا به پيش فرض فراديني مي نمايد، دقيق بازشناسي شود، مي تواند نقش تعيين كننده ايي در تعاليفردي و اجتماعي ايفا نمايد. نظر به مطلق بودن اخلاق و فراديني بودن عمده مباني و اصول آن، مي توان ادعا نمود با ترسيم روشني از ابعاد و خصوصيات كرامت انسان مي توان گام مهمي درنهادينه نمودن اخلاق، كاربردي نمودن مفاهيم آن و ... برداشت.


كلمات كليدي:

اخلاق، اسلام، كرامت، انسان

 رجوع کنید به :

چهارشنبه 5 تير 1392

به سوی یک انسان شناسی فلسفی جدید : محدودیت های حقوق بشر در اخلاق زیستی

به سوی یک انسان شناسی فلسفی جدید : محدودیت های حقوق بشر در اخلاق زیستی

مجله دیدگاه های علوم سیاسی ،جلد 37،شماره 1 ،2008

چکیده

حقوق بشر از زمان قانون نورنبرگ نقش مهمی در اخلاق زیستی ایفا نموده است.با این حال ،برای ارائه راهنمایی مناسب در سطح خرد از روابط پزشک - بیمار ودر  سطح کلان از اتخاذ تصمیمات سیاسی مناسب نیست.آثار شیوه های جدید پزشکی بازتاب اولویت های اجتماعی ما می باشد.این بازتاب محدودیت های حقوق بشر را نشان می دهد و مستلزم بررسی مبانی فلسفی  آن است.نویسنده به ضرورت تغییر پارادایم اصول  اخلاقی از قبیل  نیاز به یک انسان شناسی جدید اشاره دارد.

واژه های کلیدی :

وضعیت بشری ،اومانیسم ،حقوق بشر ،آزادی منفی ،هستی شناسی ،فضیلت اخلاقی

رجوع کنید به :

چهارشنبه 5 تير 1392

اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر 2005

اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر 2005

اعلامیه جهانی اخلاق زیستی وحقوق بشر در سال 2005 بعد از دوسال تصویب شد .این اعلامیه با بکار گرفتن چارچوب حقوق انسان ، اصول تجویزی را در 15 حوزه شامل : شأن وکرامت انسانی وحقوق بشر ، برابری ،عدالت وانصاف ومحافظت از نسل های آینده وضع کرد.

این اعلامیه هم چنین شامل مصوبه ای درمورد به کار بستن وترویج این اصول است.

رجوع کنید به:

دریافت متن اعلامیه به زبان انگلیسی و زبان فارسی

همچنین رجوع کنید به :

دریافت ملاحظاتی پیرامون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر

 

چهارشنبه 5 تير 1392

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط