زنان و حقوق بشر

کنوانسیون شورای اروپا در موضوع پیشگیری و اقدام برای خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

یکشنبه 26 فروردین 1397

کمیسیون آمریکایی حقوق بشر منتشر کرد: گزارش اجرای حقوق کودکان ( در نظام های ملی حمایت از کودک) / توجه به ابعادی از حقوق دختران

یکشنبه 13 اسفند 1396

اسناد صادره شورای اروپا در حوزه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

 

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت ومطالعه اسناد انگلیسی صادره در چهارچوب این شورا که به حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مربوط می شود، به لینک زیر رجوع نمایند

اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 6 اسفند 1396

انتشارات شورای اروپا در حوزه برابری جنسیتی

 

 

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت ومطالعه اسناد انگلیسی صادره در چهارچوب این شورا که به حوزه برابری جنسیتی و ازجمله استانداردهای این شورا در حوزه زنان مربوط می شود، به لینک زیر رجوع نمایند

اینجا را کلیک نمایید

 

 

یکشنبه 6 اسفند 1396

بررسی وضعیت حقوق بشر در جامائیکا / حقوق زنان 

سند جدید که با مشارکت سازمان دولت های آمریکایی و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر  تهیه شده ، وضعیت حقوق بشر  سال   2012  را در این کشور به بررسی نشسته است. بخش پنجم این گزارش به حقوق زنان اختصاص دارد... ادامه مطلب

http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/Jamaica2012eng.pdf

پنجشنبه 21 دی 1391

صدور نظرات تفسیری بر ماده 14 پروتکل منضم به منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها با موضوع حقوق زنان در آفریقا

 

 

 

نظرات  فوق به شرح و تفسیر شق ت ( حق حمایت در برابر اچ آی وی و عفونت های جنسی) و شق ث ( ( حق آگاهی از وضعیت سلامت خود و شریک جنسی) بند 1 ماده 14 پروتکل حقوق زنان منضم به منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها اختصاص دارند. به موجب  این نظرات، حقوق مذکور را باید در پرتو دیگر مفاد مندرج در پروتکل؛ من جمله برابری جنسیتی، خشونت های جنسیت - محور، رویه های عرفی مضر، و دسترسی به حقوق اقتصادی - اجتماعی تفسیر و اعمال نمود... ادامه مطلب

http://www.achpr.org/news/2012/11/d65/ 

پنجشنبه 2 آذر 1391

انتشار توصیه نامه جدید کمیته وزرای دولت های عضو شورای اروپا با موضوع حمایت و ارتقاء حقوق زنان و دختران توان خواه

 

 

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن انگلیسی توصیه نامه موصوف به لینک زیر رجوع نمایند

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/gender-equality/Rec_CM_2012_6_en.pdf

 

چهارشنبه 28 تير 1391

سند مطالعاتی کمیته راهبری برابری زنان و مردان شورای اروپا با موضوع زنان و روزنامه نگاران- کارکنان رسانه و یک چالش: تحقق دموکراسی در عمل، برابری در روزنامه نگاری و پایان دهی به رفتار قالبی جنسیت محور

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه سند مذکور به آدرس زیر رجوع نمایند

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/women-media/CDEG_2011_15_en_handbook.pdf

دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

سند مطالعاتی کمیته راهبری برابری زنان و مردان شورای اروپا با موضوع اقدام علیه رفتار قالبی جنسیت محور در آموزش

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه سند مذکور به لینک زیر رجوع نمایند

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/gender-mainstreaming/CDEG_2011_16_GS_education_en.pdf

دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

سند مطالعاتی کمیته راهبری برابری زنان و مردان شورای اروپا با موضوع اقدام علیه محروم سازی زنان و دختران روما و توانمندسازی آن ها/ زندگی های نامرئی-زنان روما در یونان

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه سند مذکور به آدرس زیر رجوع نمایند

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/gender-equality/CDEG_2011_17_Roma_en.pdf

دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

صدور سند مطالعه کمیته راهبری برابری زنان و مردان شورای اروپا در موضوع تبعیض علیه زنان دوجنسی و هم جنس گرا و دختران و اشخاص دچار اختلال هویت جنسی

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه سند فوق بر روی آدرس زیر کلیک نمایند

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/gender-equality/CDEG_2011_18_LGBT_rev_en.pdf

دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

پیمان نامه آمریکایی پیشگیری، مجازات و ریشه کنی خشونت علیه زنان

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه آمریکایی تأیید حقوق مدنی زنان

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/civilrts.html

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه شورای اروپا با موضوع پیشگیری و اقدام برای خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm

شنبه 20 اسفند 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی زنان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق زن در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط